Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc là gì? Chức năng, cơ chế hoạt động của Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc?

25/03/2020 16:48

“Đại diện biên giới” là cá nhân được bổ nhiệm theo pháp luật của mỗi Bên, phụ trách xử lý các sự kiện biên giới và duy trì, bảo vệ Quy chế quản lý biên giới.

Nhằm giải quyết vấn đề duy trì và bảo vệ quy chế quản lý biên giới, kịp thời xử lý các sự kiện biên giới mà Hiệp định này đề cập, hai Bên thống nhất chia đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc thành 08 đoạn và thiết lập Đại diện và Phó Đại diện biên giới tại các đoạn biên giới tương ứng. Đại diện biên giới hai Bên tiến hành công việc theo pháp luật mỗi nước, quy định của Hiệp định này và các điều ước song phương khác liên quan đến biên giới giữa hai Bên.

a. Chức năng của Đại diện biên giới được quy định tại Điều 38, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Đại diện biên giới phía Việt Nam là Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (phía Trung Quốc, Trưởng Đại diện biên giới là các Phó chỉ huy trưởng Bộ đội - phụ trách tác chiến). Danh sách Đại diện 8 đoạn biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt. Thư ủy nhiệm của Đại diện biên giới và Phó Đại diện biên giới do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký.

b. Bộ phận giúp việc cho Đại diện biên giới phía Việt Nam gồm có:

- 02 Phó Đại diện biên giới là Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trưởng phòng biên giới Sở Ngoại vụ.

Đoạn biên giới số 6 có 02 Phó Đại diện là Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm và Ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Phó Trưởng phòng biên giới Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Các Trợ lý Đại diện biên giới gồm: 01 cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn trưởng các đồn Biên phòng trong từng đoạn biên giới, 01 cán bộ Công an tỉnh, 01 cán bộ Sở Ngoại vụ.

- 03 nhân viên công tác (thư ký, sỹ quan liên lạc, phiên dịch - cán bộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Căn cứ nhu cầu công việc, Đại diện biên giới có thể đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triệu tập thêm các thành viên khác thuộc tỉnh giúp việc cho Đại diện biên giới.

Các thành viên trên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đại diện biên giới. Đại diện biên giới được ủy quyền ký thẻ theo mẫu kèm theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới.

c. Đại diện biên giới có trách nhiệm phối hợp và thống nhất ý kiến với các Sở, Ban, ngành có liên quan của tỉnh trong quá trình xử lý sự kiện biên giới và duy trì thực hiện các Hiệp định về quản lý biên giới; báo cáo ủy ban Biên giới quốc gia và Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan và phối hợp với Đại diện biên giới để có biện pháp xử lý sự kiện biên giới phù hợp với các quy định của pháp luật.

d. Bộ phận giúp việc Đại diện biên giới do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm. Các thành viên của bộ phận giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

đ. Đại diện biên giới có con dấu riêng theo mẫu được Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Đại diện biên giới phía Việt Nam đã hoạt động hiệu quả, kịp thời xử lý các sự kiện phát sinh trên biên giới và báo cáo Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền các sự kiện vượt quá thẩm quyền giải quyết./.

Cùng chuyên mục
Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc là gì?
Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc là gì?

Cửa khẩu là chỉ khu vực được xác định ở hai bên biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dành cho người,...

Nội dung chính của Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?
Nội dung chính của Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu gồm Lời nói đầu, 12 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể..

Thủ tục tiến hành bay chụp ảnh hàng không trên biên giới Việt Nam - Lào được quy định như thế nào trong Hiệp định quản lý biên giới giữa hai nước?
Thủ tục tiến hành bay chụp ảnh hàng không trên biên giới Việt Nam - Lào được quy định như thế nào trong Hiệp định quản lý biên giới giữa hai nước?

Trường hợp một Bên tiến hành bay chụp ảnh hàng không và sử dụng các thiết bị bay khác với mục đích đo đạc, thăm...

Phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, xây dựng vật đánh dấu đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cần phải triển khai những công việc gì?
Phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, xây dựng vật đánh dấu đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cần phải triển khai những công việc gì?

Phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, xây dựng vật đánh dấu đường biên giới cần phải triển khai những công việc sau...

Có được phép xây dựng các công trình bên ngoài bờ kè bảo vệ bờ sông suối biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc?
Có được phép xây dựng các công trình bên ngoài bờ kè bảo vệ bờ sông suối biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc?

Sau khi các công trình kè bảo vệ bờ trên sông suối biên giới được xây dựng, bờ sông biên giới lúc này chính là...

Xây dựng kè bảo vệ mốc, kè bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông suối biên giới Việt Nam – Trung Quốc cần phải triển khai những công việc gì?
Xây dựng kè bảo vệ mốc, kè bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông suối biên giới Việt Nam – Trung Quốc cần phải triển khai những công việc gì?

Để tiến hành xây dựng kè bảo vệ mốc, kè bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông suối biên giới, mỗi Bên cần phải...

Trường hợp nào hai Bên cần hợp tác điều tra phối hợp xử lý thi thể người, xác gia súc, gia cầm ở gần biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và thời hạn xử lý như thế nào?
Trường hợp nào hai Bên cần hợp tác điều tra phối hợp xử lý thi thể người, xác gia súc, gia cầm ở gần biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và thời hạn xử lý như thế nào?

Khái niệm gần biên giới được hiểu là nằm trong phạm vi cách đường biên giới 30m về mỗi bên (trong một số trường hợp...

Việc mở các khu thương mại, cặp chợ biên giới ở các xã (trấn) trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc được quy định như thế nào?
Việc mở các khu thương mại, cặp chợ biên giới ở các xã (trấn) trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc được quy định như thế nào?

Hai Bên có thể mở các khu thương mại, cặp chợ biên giới (điểm, chợ thương mại biên giới) ở các xã (trấn) trên tuyến...

Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào quy định như thế nào khi phát hiện một đoạn sông, suối biên giới đổi dòng làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia?
Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào quy định như thế nào khi phát hiện một đoạn sông, suối biên giới đổi dòng làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia?

Khi phát hiện thấy một đoạn sông, suối biên giới đổi dòng làm ảnh hưởng đến đường biên giới giữa hai nước, các đơn vị...

Việc xây dựng các công trình liên quan đến vùng nước biên giới Việt Nam - Lào phải tuân thủ nguyên tắc gì?
Việc xây dựng các công trình liên quan đến vùng nước biên giới Việt Nam - Lào phải tuân thủ nguyên tắc gì?

Hai Bên không được đơn phương làm thay đổi địa hình, thế năng của vùng nước biên giới bằng hành vi nhân tạo.

Tin đọc nhiều
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc tại tỉnh Kon Tum
Ưu tiên xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu Lào Cai
Kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập vào Hà Tĩnh
Dịch Chikungunya áp sát biên giới, Long An triển khai phòng chống
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương lần thứ ba
Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào sẽ được tổ chức vào năm 2021
Công bố chương trình 'Vì biển đảo xanh Tổ quốc'
Xây dựng cửa khẩu quốc tế Prey Vall  mở ra nhiều cơ hội hợp tác Campuchia-Việt Nam
Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An): Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá
Hải Phòng hướng tới trung tâm dịch vụ logistics quốc gia và khu vực
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Đối Thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24
Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN: Nhấn mạnh tình hình Biển Đông, kêu gọi đối thoại và hợp tác
Việt Nam và Trung Quốc đàm phán vòng XIII Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng X Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển
Lễ hội Đồng Hoa - Lễ hội đánh cá lâu đời gần 300 năm
Tăng cường kiểm soát chặt các cửa khẩu, tuyến biên giới
Lễ thượng cờ ASEAN 2020
ASEAN ra tuyên bố chung AMM-53, mong muốn sớm đạt được COC
Kiểm tra nghiêm ngặt người, phương tiện ra vào các cửa khẩu, cảng biển
Hội thảo “Ngoại giao Việt Nam: 75 năm truyền thống và định hướng”
Tiền Hải: Phát triển bền vững kinh tế biển
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới
Bám địa bàn cùng nhân dân bảo vệ biên giới
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045
Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ
Chính phủ Campuchia bàn giao bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia cho các bộ, ngành hữu quan
Tăng cường kiểm soát chặt các đường biên, lối mở dọc tuyến biên giới
Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng
Lập chốt chặn đường mòn lối mở biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo miền biển