Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc là gì? Chức năng, cơ chế hoạt động của Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc?

25/03/2020 16:48

“Đại diện biên giới” là cá nhân được bổ nhiệm theo pháp luật của mỗi Bên, phụ trách xử lý các sự kiện biên giới và duy trì, bảo vệ Quy chế quản lý biên giới.

Nhằm giải quyết vấn đề duy trì và bảo vệ quy chế quản lý biên giới, kịp thời xử lý các sự kiện biên giới mà Hiệp định này đề cập, hai Bên thống nhất chia đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc thành 08 đoạn và thiết lập Đại diện và Phó Đại diện biên giới tại các đoạn biên giới tương ứng. Đại diện biên giới hai Bên tiến hành công việc theo pháp luật mỗi nước, quy định của Hiệp định này và các điều ước song phương khác liên quan đến biên giới giữa hai Bên.

a. Chức năng của Đại diện biên giới được quy định tại Điều 38, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Đại diện biên giới phía Việt Nam là Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (phía Trung Quốc, Trưởng Đại diện biên giới là các Phó chỉ huy trưởng Bộ đội - phụ trách tác chiến). Danh sách Đại diện 8 đoạn biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt. Thư ủy nhiệm của Đại diện biên giới và Phó Đại diện biên giới do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký.

b. Bộ phận giúp việc cho Đại diện biên giới phía Việt Nam gồm có:

- 02 Phó Đại diện biên giới là Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trưởng phòng biên giới Sở Ngoại vụ.

Đoạn biên giới số 6 có 02 Phó Đại diện là Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm và Ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Phó Trưởng phòng biên giới Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Các Trợ lý Đại diện biên giới gồm: 01 cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn trưởng các đồn Biên phòng trong từng đoạn biên giới, 01 cán bộ Công an tỉnh, 01 cán bộ Sở Ngoại vụ.

- 03 nhân viên công tác (thư ký, sỹ quan liên lạc, phiên dịch - cán bộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Căn cứ nhu cầu công việc, Đại diện biên giới có thể đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triệu tập thêm các thành viên khác thuộc tỉnh giúp việc cho Đại diện biên giới.

Các thành viên trên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đại diện biên giới. Đại diện biên giới được ủy quyền ký thẻ theo mẫu kèm theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới.

c. Đại diện biên giới có trách nhiệm phối hợp và thống nhất ý kiến với các Sở, Ban, ngành có liên quan của tỉnh trong quá trình xử lý sự kiện biên giới và duy trì thực hiện các Hiệp định về quản lý biên giới; báo cáo ủy ban Biên giới quốc gia và Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan và phối hợp với Đại diện biên giới để có biện pháp xử lý sự kiện biên giới phù hợp với các quy định của pháp luật.

d. Bộ phận giúp việc Đại diện biên giới do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm. Các thành viên của bộ phận giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

đ. Đại diện biên giới có con dấu riêng theo mẫu được Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Đại diện biên giới phía Việt Nam đã hoạt động hiệu quả, kịp thời xử lý các sự kiện phát sinh trên biên giới và báo cáo Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền các sự kiện vượt quá thẩm quyền giải quyết./.

Cùng chuyên mục
Mục đích và yêu cầu ký Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào mới là gì?
Mục đích và yêu cầu ký Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào mới là gì?

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam -...

Nội dung chính của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào?
Nội dung chính của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào?

Hiệp định bao gồm Lời nói đầu và 57 (năm mươi bảy) Điều, được chia thành 10 (mười) Chương và 12 (mười hai) Phụ lục,...

Đại diện biên giới hai Bên Việt Nam-Trung Quốc cần trao đổi các thông tin gì?
Đại diện biên giới hai Bên Việt Nam-Trung Quốc cần trao đổi các thông tin gì?

Đại diện biên giới hai Bên cần kịp thời trao đổi những thông tin sau...

Quy trình xử lý sự kiện biên giới của Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc?
Quy trình xử lý sự kiện biên giới của Đại diện biên giới Việt Nam-Trung Quốc?

Để xử lý các sự kiện biên giới, thông qua hiệp thương trước, Đại diện, Phó Đại diện, Trợ lý Đại diện biên giới của...

Các văn bản pháp lý làm căn cứ để ký kết Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào là gì
Các văn bản pháp lý làm căn cứ để ký kết Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào là gì

Các văn bản làm căn cứ pháp lý để ký kết Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới...

Thời hạn hiệu lực của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào như thế nào?
Thời hạn hiệu lực của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào như thế nào?

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực trong...

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được phê chuẩn như thế nào?
Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được phê chuẩn như thế nào?

Khoản 1 Điều 57 của Hiệp định quy định “Hiệp định này phải được phê chuẩn”.

Phương thức làm việc và cơ chế hội đàm của ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?
Phương thức làm việc và cơ chế hội đàm của ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

Ủy ban liên hợp tiến hành công việc thông qua các phiên họp toàn thể, họp Chủ tịch hoặc Chuyên gia.

Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức như thế nào?
Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức như thế nào?

Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là cơ quan liên ngành đại...

Gợi ý những điểm đến được 'săn lùng' trong mùa dịch
Gợi ý những điểm đến được 'săn lùng' trong mùa dịch

Nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc…. gần đây đã lần lượt tuyên bố là điểm đến an toàn với mọi du...

Thời hạn hiệu lực của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào như thế nào?
Thời hạn hiệu lực của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào như thế nào?

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực trong...

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được phê chuẩn như thế nào?
Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được phê chuẩn như thế nào?

Ngày 10/7/2017, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới...

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được ký kết và có hiệu lực vào thời gian nào?
Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được ký kết và có hiệu lực vào thời gian nào?

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào được ký kết ngày...

Khi thực hiện công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Khi thực hiện công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Khi thực hiện công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào, hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc sau...

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay là gì?
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay là gì?

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia...

Tin đọc nhiều
Cuộc họp hai Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam – Lào
Tăng cường kiểm soát xuất-nhập khẩu tại biên giới Việt-Trung
Chính thức quy hoạch Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành
Việt Nam coi trọng và tham gia tích cực hợp tác Mekong-Lan Thương
Xuất nhập khẩu hàng hóa biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đang dần được cải thiện
Xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới theo hướng giảm thiểu tác động đến xuất nhập khẩu
Lào Cai tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng
Nhật Bản tài trợ 49 triệu Yên tăng cường quản lý biển đảo Cát Bà
Thông tin liên quan Biển Đông từ 17-23/02/2020
Tặng thiết bị y tế cho các lực lượng liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam
Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô
Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu Cảng thành phố Hải Phòng
Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông
Bộ Công Thương: ‘Thắt’ chống dịch COVID-19, ‘mở’ cửa khẩu
Nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng
Siết chặt tuần tra, kiểm soát đường biên
Đề nghị báo cáo quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Lễ buộc chỉ cổ tay - nét văn hóa độc đáo của người Lào
Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần tra chung
Nhiều hoạt động hướng về biển đảo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Campuchia thông báo tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam
Chăm lo cho đồng bào biên giới
Các cửa khẩu lại tồn ứ gần 780 xe nông sản, trái cây
Lập điểm trao đổi hàng hóa hỗ trợ người dân Campuchia
Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) thông quan trở lại
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc thông tin về 5 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu ngoài khơi đảo Jeju
Khủng hoảng khí hậu sẽ xóa sổ nhiều bãi biển trên thế giới
Tăng cường chốt chặn, tuần tra, khép kín biên giới
ASEAN cần một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 'chất' để quản trị hành vi và rủi ro