Thời gian Ủy ban kiểm tra liên hợp biến giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tiến hành kiểm tra liên hợp biên giới

25/10/2021 18:43

Ngày 14/7/2010, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức Lễ tuyên bố 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Hai bên thống nhất sau 10 năm sẽ tiến hành kiểm tra liên hợp một lần các mốc quốc giới và hướng đi của đường biên giới.

 

Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: Huy Tú

Để tiến hành kiểm tra liên hợp, hai Bên thành lập Ủy ban kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Nhiệm vụ, nguyên trắc, trình tự, phương pháp làm việc và các vấn đề liên quan khác của công tác kiểm tra liên hợp do Ủy ban này thỏa thuận xác định trong Điều lệ của Ủy ban.

Mỗi lần trước khi kiểm tra liên hợp, hai bên sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao về thời gian và phạm vi kiểm tra liên hợp. Hai bên cũng có thể thỏa thuận về việc thay đổi thời gian kiểm tra, hoặc chỉ tiến hành kiếm tra liên hợp đối với một số đoạn biên giới.

Sau mỗi lần kiểm tra liên hợp, hai Bên sẽ ký văn kiện kiểm tra liên hợp. Sau khi văn kiện kiểm tra liên hợp có hiệu lực sẽ trở thành văn kiện bổ sung của văn kiện phân giới, cắm mốc./.

Cùng chuyên mục
Tình hình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2013 - 2020
Tình hình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2013 - 2020

Năm 2013, theo đề nghị của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ hai nước đã giao Ủy ban liên hợp trao đổi,...

Cặp cửa khẩu Đăk Peur - Bu Sara thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Đăk Peur - Bu Sara thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Đăk Peur - Bu Sara thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Hoàng Diệu - Lapakhê thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Hoàng Diệu - Lapakhê thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Hoàng Diệu - Lapakhê thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2009 - 2012
Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2009 - 2012

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2009 - 2012

Cặp cửa khẩu Lộc Thịnh - Tonlê Chàm thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Lộc Thịnh - Tonlê Chàm thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Lộc Thịnh - Tonlê Chàm thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 2005-2008
Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 2005-2008

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 2005-2008

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1989-2002
Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1989-2002

Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1989-2002

Tình hình giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia từ 1986 -1988?
Tình hình giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia từ 1986 -1988?

Tình hình giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia từ 1986 -1988?

Tiến trình đàm phán biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1954-1985
Tiến trình đàm phán biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1954-1985

Từ năm 1954 - 1976, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành một số đợt đàm phán, bước đầu đạt được nhận thức chung về...

Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia như thế nào trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ
Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia như thế nào trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ

Đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia có quá trình hình thành từ lâu đời, trải qua nhiều biến động gắn...

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua những tỉnh nào?
Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua những tỉnh nào?

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua những tỉnh nào?

Cặp cửa khẩu Kà Tum - Chăn Mun thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Kà Tum - Chăn Mun thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Kà Tum - Chăn Mun thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Chàng Riệc - Đa thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Chàng Riệc - Đa thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Chàng Riệc - Đa thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Xòm Rông thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Cặp cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Xòm Rông thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Cặp cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Xòm Rông thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?

Tin đọc nhiều
Kỳ vọng vào cảng biển nước sâu lớn nhất miền Tây
Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia đi qua những tỉnh nào?
Việt Nam kêu gọi sớm đạt được COC thực chất và hiệu quả
Tiến trình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 2005-2008
Việt Nam mong muốn Sáng kiến “Vành đai và Con đường” tiếp tục góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối khu vực
Chủ động ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao tại họp báo thường kỳ
Triển lãm ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa tại Quảng Ngãi
Quân - dân đồng lòng giữ vững biên cương
Tiến trình đàm phán biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia từ 1954-1985
Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Khánh Hòa liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế
Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới
10 điểm du lịch nổi bật nhất của Việt Nam
Tự nguyện góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hội kiến Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc
Bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh vì biển đảo quê hương
Khai thác thủy sản bất hợp pháp gồm những trường hợp nào?
Nhiều cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi
Giúp nhân dân biên giới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
Những mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả ở xã biên giới Thanh Thủy
Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới
Các phụ lục đính kèm “Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân” có giá trị pháp lý như thế nào?
Tập trung gỡ
Cặp cửa khẩu Đăk Peur - Bu Sara thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền ngay từ cảng cá
TP.HCM: Hơn 34,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biên giới, biển đảo của Tổ quốc
Cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrây Thum thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Campuchia?
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo