Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

12/02/2020 14:09

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt trong tổ chức biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam; bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

Cùng với đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng Hải quân, đội ngũ QNCN Hải quân là lực lượng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trọng chiếm tỉ lệ lớn trong Quân chủng, tham gia ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhà máy, xí nghiệp, kho trạm, nhà trường, cơ quan, các đơn vị. Đây cũng là lực lượng phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, SSCĐ đấu; góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân phát triển, trưởng thành.

Ngay từ ngày Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập, ngày 7-5-1955, 10 công nhân quân giới đầu tiên của Xưởng 46 Hải quân đã đảm nhiệm việc sưu tầm, tháo gỡ máy móc, trang bị ở các tàu chiến của Pháp đã bị ta đánh chìm để đóng ca nô, tàu thuyền. Từ 141 cán bộ, chiến sĩ, QNCN ban đầu, sau gần 10 năm, lực lượng, phương tiện, trang bị của Hải quân đã có những bước phát triển nhanh chóng. Nhiều đơn vị mới được thành lập. Các xưởng, trạm, nhà trường từng bước được củng cố, mở rộng và phát triển. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN được đào tạo, huấn luyện cơ bản, từng bước nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu.

Huấn luyện cẩu, lắp tên lửa ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: PV

Trong mỗi thành tích, chiến công của Hải quân Nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến và cả hy sinh xương máu của đội ngũ QNCN Hải quân. Từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ QNCN Hải quân đã đảm bảo nguyên liệu, vũ khí trang bị cho đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 của bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc. Tiếp theo đó là thành tích cùng các lực lượng trong Quân chủng tham gia đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; làm nòng cốt trong chiến đấu chống chiến dịch phong tỏa của địch trên sông biển miền Bắc nước ta; tham gia tích cực trong chuẩn bị kho bãi, hàng hóa, vũ khí, trang bị để vận chuyển vào chiến trường miền Nam trên con đường biển huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh; cải tạo vũ khí cho Đoàn Đặc công Hải quân tham gia chiến đấu trên chiến trường sông biển miền Nam. Mỗi trận đánh thắng lợi, mỗi chiến dịch thành công là sức mạnh của ý chí quyết đánh, dám đánh, biết đánh, quyết thắng của toàn Quân chủng trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp to lớn của đội ngũ QNCN Hải quân.

Theo chân đoàn quân thần tốc tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đội ngũ QNCN Hải quân cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao là tiếp quản các nhà máy, xưởng trạm, căn cứ, kho tàng của địch.

Năm 1979, Quân chủng Hải quân vừa bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia và nước bạn Lào. Cán bộ, QNCN, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Hải quân đã không quản ngày đêm làm tăng ca, tăng giờ để sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị, máy móc bảo đảm cho chiến trường Tây Nam. Đội ngũ QNCN Hải quân còn giúp quân dân Lào sửa chữa tàu thuyền; tiếp nhận, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ quân đội Lào sử dụng thành thạo các ca nô chiến đấu; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho các trạm, xưởng nước bạn.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Hải quân Việt Nam đã có các thành phần lực lượng là: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Không quân Hải quân; Pháo binh, tên lửa bờ; Hải quân đánh bộ, lực lượng phòng thủ đảo, Đặc công Hải quân. Trong các thành phần lực lượng ấy, đội ngũ QNCN giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Các đồng chí QNCN đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ những trang bị khí tài quân sự mới, hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tên lửa, tác chiến điện tử… cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại các nhà trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Quân chủng, mặc dù quân số ít nhưng các đồng chí QNCN đã có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay đã có 18 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Hải quân mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, 5 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội. Các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đã góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí nhà nước, phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế-xã hội; sản xuất kinh doanh... Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, làm chủ và sửa chữa, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ QNCN Hải quân  trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trình độ chuyên môn của đội ngũ QNCN đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng, phát triển Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng đến đội ngũ QNCN. Gắn công tác tư tưởng với công tác chính sách; giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng phấn đấu của đội ngũ QNCN trong học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo gắn với coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN. Có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, hiệu quả để tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ QNCN, nhất là QNCN trẻ.

Ba là, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; các quy định bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, an toàn đối với các lực lượng tàu ngầm, không quân hải quân, vũ khí trang bị mới.

Bốn là, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ QNCN Hải quân, tạo điều kiện để QNCN có điều kiện học tập, rèn luyện và cống hiến, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện, có cơ chế phù hợp về chế độ, chính sách đối với QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng để giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với trách nhiệm, quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tin tưởng đội ngũ QNCN Hải quân sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng và những tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Quân chủng Hải quân./.

Nguồn: baohaiquanvietnam.vn
Cùng chuyên mục
Hỗ trợ lao động đánh bắt và chế biến thủy sản Đông Nam Á di cư an toàn
Hỗ trợ lao động đánh bắt và chế biến thủy sản Đông Nam Á di cư an toàn

Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ di cư lao động an toàn và việc làm thỏa...

Cục Kỹ thuật Hải quân đưa biển đảo đến gần dân hơn
Cục Kỹ thuật Hải quân đưa biển đảo đến gần dân hơn

Ra đời trong những năm tháng cam go của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (6/5/1970), nửa thế kỷ qua, Cục Kỹ thuật (Quân...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội Đảng NDCM Lào
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội Đảng NDCM Lào

Nhân thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, mới đây, Bí...

Ra khơi canh giữ biển đảo Tổ quốc ngày xuân
Ra khơi canh giữ biển đảo Tổ quốc ngày xuân

Bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống, đấu tranh các tội phạm triên biển, giúp đỡ ngư dân an tâm ra khơi, hoạt động...

Điểm tựa giúp đồng bào vùng biên Sơn La ổn định cuộc sống
Điểm tựa giúp đồng bào vùng biên Sơn La ổn định cuộc sống

Không chỉ chắc tay súng vững vàng bảo vệ chủ quyền biên giới, những người lính ở Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ Chỉ huy...

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng gặp gỡ phóng viên, trợ lý và tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2021
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng gặp gỡ phóng viên, trợ lý và tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2021

Ngày 15/1, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi gặp gỡ thường niên với phóng viên, trợ...

Phát huy vai trò nòng cốt, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển
Phát huy vai trò nòng cốt, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển

Những năm qua, Đồn Biên phòng Kim Sơn, BĐBP Ninh Bình đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện nhiệm vụ quản...

Văn học, nghệ thuật về biên giới, biển đảo: Khơi tiếp mạch nguồn sáng tác
Văn học, nghệ thuật về biên giới, biển đảo: Khơi tiếp mạch nguồn sáng tác

Biên giới, biển đảo luôn là mảng đề tài cuốn hút nhiều thế hệ văn nghệ sĩ dấn thân không chỉ với trách nhiệm, mà...

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Hiện chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với hoạt động xuất nhập...

Tự hào viết tiếp “Bản hùng ca giữ biển”
Tự hào viết tiếp “Bản hùng ca giữ biển”

Trước yêu cầu phát triển lực lượng, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm...

11.535 ảnh viễn thám được thu nhận với độ phân giải cao
11.535 ảnh viễn thám được thu nhận với độ phân giải cao

Trong năm 2020, Cục Viễn thám quốc gia đã thu được là 11.535 ảnh với khoảng 5.768 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ...

Cảnh sát biển phải đủ khả năng xử lý tình huống phức tạp nhất trên biển
Cảnh sát biển phải đủ khả năng xử lý tình huống phức tạp nhất trên biển

Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đề án Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2015...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền...

Lào chuyển hướng thị trường nhập khẩu, cơ hội cho hải sản Việt Nam
Lào chuyển hướng thị trường nhập khẩu, cơ hội cho hải sản Việt Nam

Sau lệnh cấm nhập khẩu hải sản Thái Lan vì lo ngại lây lan dịch Covid-19, các doanh nghiệp kinh doanh thủy sản Lào đang...

Chính phủ Campuchia quyết định xây dựng sân bay tại tỉnh Mondulkiri
Chính phủ Campuchia quyết định xây dựng sân bay tại tỉnh Mondulkiri

Chính phủ Campuchia cho phép xây dựng một sân bay mới tại tỉnh Mondulkiri, là một tỉnh thuộc vùng cao nguyên phía Đông Bắc của...

Tin đọc nhiều
Phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19
Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”
Tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức đánh bắt trong vùng quy định
Phát triển du lịch Hà Giang gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc
Nâng cao nhận thức về biển, đảo và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho báo cáo viên
Bộ Y tế yêu cầu giám sát, quản lý chặt người nhập cảnh
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biển, đảo sau khi ký Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ
Giáo dục về chủ quyền lãnh thổ được thể hiện trong hầu hết các môn học
Ngày hội của người lao động trên vùng biên giới Tây Nguyên
NHNN lên tiếng về việc cư dân biên giới mở tài khoản ở Trung Quốc
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Năm 2021, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản luật
Trao tặng 54 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Lữ đoàn 682 thông tin về tình hình biển, đảo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc
Gia Lai cần rà soát, kiện toàn kế hoạch phòng-chống dịch trong tình hình mới
Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế
Nơi ươm mầm tình yêu biển đảo
Khơi dậy tình yêu biển, đảo cho học sinh
Chính thức kích hoạt Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN
Việt Nam, Ấn Độ tăng cường hợp tác hàng hải, cứu trợ thảm họa
Bảo vệ các hệ sinh thái và phát triển nguồn lợi thủy sản
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN nhấn mạnh cam kết về Biển Đông
Kiểm soát chặt ở biên giới phòng chống COVID-19 do nhập cảnh trái phép còn gia tăng
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân
Tìm hướng phát triển cho doanh nghiệp Việt tại Bắc Lào
Việt Nam sẽ tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa: Quyết tâm giảm thiểu và chuyển thành nguồn tài nguyên
Hỗ trợ sau lũ cho người dân tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Trị
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
Tây Ninh, điểm sáng du lịch miền Đông Nam Bộ