Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

12/02/2020 14:09

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt trong tổ chức biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam; bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

Cùng với đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng Hải quân, đội ngũ QNCN Hải quân là lực lượng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trọng chiếm tỉ lệ lớn trong Quân chủng, tham gia ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhà máy, xí nghiệp, kho trạm, nhà trường, cơ quan, các đơn vị. Đây cũng là lực lượng phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, SSCĐ đấu; góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân phát triển, trưởng thành.

Ngay từ ngày Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập, ngày 7-5-1955, 10 công nhân quân giới đầu tiên của Xưởng 46 Hải quân đã đảm nhiệm việc sưu tầm, tháo gỡ máy móc, trang bị ở các tàu chiến của Pháp đã bị ta đánh chìm để đóng ca nô, tàu thuyền. Từ 141 cán bộ, chiến sĩ, QNCN ban đầu, sau gần 10 năm, lực lượng, phương tiện, trang bị của Hải quân đã có những bước phát triển nhanh chóng. Nhiều đơn vị mới được thành lập. Các xưởng, trạm, nhà trường từng bước được củng cố, mở rộng và phát triển. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN được đào tạo, huấn luyện cơ bản, từng bước nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu.

Huấn luyện cẩu, lắp tên lửa ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: PV

Trong mỗi thành tích, chiến công của Hải quân Nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến và cả hy sinh xương máu của đội ngũ QNCN Hải quân. Từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ QNCN Hải quân đã đảm bảo nguyên liệu, vũ khí trang bị cho đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 của bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc. Tiếp theo đó là thành tích cùng các lực lượng trong Quân chủng tham gia đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; làm nòng cốt trong chiến đấu chống chiến dịch phong tỏa của địch trên sông biển miền Bắc nước ta; tham gia tích cực trong chuẩn bị kho bãi, hàng hóa, vũ khí, trang bị để vận chuyển vào chiến trường miền Nam trên con đường biển huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh; cải tạo vũ khí cho Đoàn Đặc công Hải quân tham gia chiến đấu trên chiến trường sông biển miền Nam. Mỗi trận đánh thắng lợi, mỗi chiến dịch thành công là sức mạnh của ý chí quyết đánh, dám đánh, biết đánh, quyết thắng của toàn Quân chủng trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp to lớn của đội ngũ QNCN Hải quân.

Theo chân đoàn quân thần tốc tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đội ngũ QNCN Hải quân cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao là tiếp quản các nhà máy, xưởng trạm, căn cứ, kho tàng của địch.

Năm 1979, Quân chủng Hải quân vừa bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia và nước bạn Lào. Cán bộ, QNCN, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Hải quân đã không quản ngày đêm làm tăng ca, tăng giờ để sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị, máy móc bảo đảm cho chiến trường Tây Nam. Đội ngũ QNCN Hải quân còn giúp quân dân Lào sửa chữa tàu thuyền; tiếp nhận, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ quân đội Lào sử dụng thành thạo các ca nô chiến đấu; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho các trạm, xưởng nước bạn.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Hải quân Việt Nam đã có các thành phần lực lượng là: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Không quân Hải quân; Pháo binh, tên lửa bờ; Hải quân đánh bộ, lực lượng phòng thủ đảo, Đặc công Hải quân. Trong các thành phần lực lượng ấy, đội ngũ QNCN giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Các đồng chí QNCN đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ những trang bị khí tài quân sự mới, hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tên lửa, tác chiến điện tử… cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại các nhà trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Quân chủng, mặc dù quân số ít nhưng các đồng chí QNCN đã có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay đã có 18 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Hải quân mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, 5 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội. Các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đã góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí nhà nước, phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế-xã hội; sản xuất kinh doanh... Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, làm chủ và sửa chữa, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ QNCN Hải quân  trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trình độ chuyên môn của đội ngũ QNCN đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng, phát triển Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng đến đội ngũ QNCN. Gắn công tác tư tưởng với công tác chính sách; giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng phấn đấu của đội ngũ QNCN trong học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo gắn với coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN. Có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, hiệu quả để tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ QNCN, nhất là QNCN trẻ.

Ba là, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; các quy định bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, an toàn đối với các lực lượng tàu ngầm, không quân hải quân, vũ khí trang bị mới.

Bốn là, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ QNCN Hải quân, tạo điều kiện để QNCN có điều kiện học tập, rèn luyện và cống hiến, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện, có cơ chế phù hợp về chế độ, chính sách đối với QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng để giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với trách nhiệm, quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tin tưởng đội ngũ QNCN Hải quân sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng và những tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Quân chủng Hải quân./.

Nguồn: baohaiquanvietnam.vn
Cùng chuyên mục
Tạo thế trận liên hoàn ‘hạ nhiệt’ ma túy vùng biên Việt-Lào
Tạo thế trận liên hoàn ‘hạ nhiệt’ ma túy vùng biên Việt-Lào

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào xác định phòng chống ma túy (PCMT) là cuộc đấu tranh chung và trong cuộc đấu...

Thông tin “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020”
Thông tin “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020”

Ngày 2/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về “Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam;...

Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước
Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước

Chiều 1/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra Thông báo số 78-20/LS/ĐSQLA, về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để...

Hệ thống Một cửa quốc gia của Viettel đạt giải sao Khuê 2020
Hệ thống Một cửa quốc gia của Viettel đạt giải sao Khuê 2020

Thay cho những bộ hồ sơ bằng giấy nặng nề, cồng kềnh, khó di chuyển, Hệ thống Một cửa quốc gia do Viettel phát triển...

Nghĩa tình Việt - Lào trong đại dịch Covid-19
Nghĩa tình Việt - Lào trong đại dịch Covid-19

Tuyến biên giới trên bộ do BĐBP Quảng Trị phụ trách dài hơn 179 km, đối diện với 2 tỉnh Sa La Van và Sa...

ĐSQ Việt Nam tại Lào lưu ý công dân đăng ký xuất cảnh với Cơ quan đại diện trước khi về nước
ĐSQ Việt Nam tại Lào lưu ý công dân đăng ký xuất cảnh với Cơ quan đại diện trước khi về nước

Đại sứ quán lưu ý, công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Lào có nhu cầu về nước, phải đăng ký xuất cảnh...

Quy định mới với hàng hoá tạm nhập tái xuất
Quy định mới với hàng hoá tạm nhập tái xuất

Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, đối với hàng...

 Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại  của Đảng và Nhà nước ta
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, Ủy ban Biên giới quốc gia xin trân trọng giới thiệu bài viết...

Bác Hồ trong lòng nhân dân Lào anh em
Bác Hồ trong lòng nhân dân Lào anh em

Theo dòng chảy của lịch sử, nhiều sự kiện đã trôi dần vào quá khứ, nhưng tình cảm sâu đậm mà người dân Lào dành...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-18/5/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-18/5/2020

Bộ NN&PTNT khuyến khích ngư dân bám biển / Tàu Mỹ qua lại ở Biển Đông / Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao/...

Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh Biển Đông và Hoa Đông
Hội đàm Quốc phòng Nhật-Mỹ-Hàn thảo luận an ninh Biển Đông và Hoa Đông

Ngày 13/5, Hội đàm Quốc phòng cấp chuyên viên Nhật-Hàn-Mỹ đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Gian nan đường tuần tra biên giới
Gian nan đường tuần tra biên giới

Dẫu muôn vàn vất vả trên bước đường tuần tra, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn xác định: “Đồn là nhà, biên...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 30/4-10/5/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 30/4-10/5/2020

Philippines phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc / Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của...

Lào ban hành quy định xuất nhập cảnh tạm thời
Lào ban hành quy định xuất nhập cảnh tạm thời

Liên quan tới đại dịch này, Bộ Ngoại giao Lào vừa ban hành hướng dẫn số 1342 về xuất nhập cảnh Lào trong giai đoạn...

Cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân vượt khó khăn do dịch Covid-19
Cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân vượt khó khăn do dịch Covid-19

Quan hệ thắm đượm nghĩa tình Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc chiến...

Tin đọc nhiều
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Kiểm soát chặt hoạt động tàu cá
Hỗ trợ thiết bị phòng dịch cho An ninh Bôlykhămxay và Khăm Muộn
Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Xây dựng biên giới biển và cửa khẩu cảng ngày càng vững mạnh
Vùng nước biên giới Việt Nam-Trung Quốc là gì? Các công việc được làm và không được làm?
Cơ chế hợp tác của các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào  được quy định như thế nào?
Khánh Hòa công bố chương trình kích cầu du lịch
Động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở các điểm chốt kiểm dịch biên giới
Lào tiếp tục cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh về nước
 Ý nghĩa lớn từ dự án phát triển rừng ngập mặn ở Quảng Ninh
Đại dương nào lớn nhất thế giới
Thông tin liên quan Biển Đông từ 18-25/5/2020
Hơn 1.800 xe hàng hóa đã được thông quan qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Lễ cầu mưa của người H’rê
Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”
Chuẩn bị tốt nhất cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia
Kiểm tra liên hợp biên giới Việt Nam – Trung Quốc là gì? Văn kiện kiểm tra liên hợp có giá trị pháp lý như thế nào?
Cà Mau mở tuyến du lịch biển đảo
Thông tin liên quan Biển Đông từ 30/4-10/5/2020
Hai tỉnh biên giới Việt Nam-Lào trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19
Mở các cửa khẩu phụ dọc biên giới Việt - Lào để giao thương hàng hóa
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Sisavath Keobounphanh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Khoá 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới
Sách “Trang chấp trên Biển Đông – Quá khứ, hiện tại, và tương lai”
Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới xuyên Thái Bình Dương
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020
Những người nào được sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới để qua lại biên giới?
Nỗ lực giữ vững chủ quyền, an ninh trên biển
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị trực tuyến Liên minh vì Chủ nghĩa đa phương với chủ đề hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19