Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

12/02/2020 14:09

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt trong tổ chức biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam; bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

Cùng với đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng Hải quân, đội ngũ QNCN Hải quân là lực lượng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trọng chiếm tỉ lệ lớn trong Quân chủng, tham gia ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhà máy, xí nghiệp, kho trạm, nhà trường, cơ quan, các đơn vị. Đây cũng là lực lượng phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, SSCĐ đấu; góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân phát triển, trưởng thành.

Ngay từ ngày Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập, ngày 7-5-1955, 10 công nhân quân giới đầu tiên của Xưởng 46 Hải quân đã đảm nhiệm việc sưu tầm, tháo gỡ máy móc, trang bị ở các tàu chiến của Pháp đã bị ta đánh chìm để đóng ca nô, tàu thuyền. Từ 141 cán bộ, chiến sĩ, QNCN ban đầu, sau gần 10 năm, lực lượng, phương tiện, trang bị của Hải quân đã có những bước phát triển nhanh chóng. Nhiều đơn vị mới được thành lập. Các xưởng, trạm, nhà trường từng bước được củng cố, mở rộng và phát triển. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN được đào tạo, huấn luyện cơ bản, từng bước nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu.

Huấn luyện cẩu, lắp tên lửa ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: PV

Trong mỗi thành tích, chiến công của Hải quân Nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến và cả hy sinh xương máu của đội ngũ QNCN Hải quân. Từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ QNCN Hải quân đã đảm bảo nguyên liệu, vũ khí trang bị cho đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 của bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc. Tiếp theo đó là thành tích cùng các lực lượng trong Quân chủng tham gia đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; làm nòng cốt trong chiến đấu chống chiến dịch phong tỏa của địch trên sông biển miền Bắc nước ta; tham gia tích cực trong chuẩn bị kho bãi, hàng hóa, vũ khí, trang bị để vận chuyển vào chiến trường miền Nam trên con đường biển huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh; cải tạo vũ khí cho Đoàn Đặc công Hải quân tham gia chiến đấu trên chiến trường sông biển miền Nam. Mỗi trận đánh thắng lợi, mỗi chiến dịch thành công là sức mạnh của ý chí quyết đánh, dám đánh, biết đánh, quyết thắng của toàn Quân chủng trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp to lớn của đội ngũ QNCN Hải quân.

Theo chân đoàn quân thần tốc tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đội ngũ QNCN Hải quân cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao là tiếp quản các nhà máy, xưởng trạm, căn cứ, kho tàng của địch.

Năm 1979, Quân chủng Hải quân vừa bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia và nước bạn Lào. Cán bộ, QNCN, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Hải quân đã không quản ngày đêm làm tăng ca, tăng giờ để sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị, máy móc bảo đảm cho chiến trường Tây Nam. Đội ngũ QNCN Hải quân còn giúp quân dân Lào sửa chữa tàu thuyền; tiếp nhận, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ quân đội Lào sử dụng thành thạo các ca nô chiến đấu; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho các trạm, xưởng nước bạn.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Hải quân Việt Nam đã có các thành phần lực lượng là: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Không quân Hải quân; Pháo binh, tên lửa bờ; Hải quân đánh bộ, lực lượng phòng thủ đảo, Đặc công Hải quân. Trong các thành phần lực lượng ấy, đội ngũ QNCN giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Các đồng chí QNCN đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ những trang bị khí tài quân sự mới, hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tên lửa, tác chiến điện tử… cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại các nhà trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Quân chủng, mặc dù quân số ít nhưng các đồng chí QNCN đã có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay đã có 18 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Hải quân mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, 5 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội. Các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đã góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí nhà nước, phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế-xã hội; sản xuất kinh doanh... Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, làm chủ và sửa chữa, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ QNCN Hải quân  trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trình độ chuyên môn của đội ngũ QNCN đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng, phát triển Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng đến đội ngũ QNCN. Gắn công tác tư tưởng với công tác chính sách; giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng phấn đấu của đội ngũ QNCN trong học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo gắn với coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN. Có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, hiệu quả để tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ QNCN, nhất là QNCN trẻ.

Ba là, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; các quy định bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, an toàn đối với các lực lượng tàu ngầm, không quân hải quân, vũ khí trang bị mới.

Bốn là, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ QNCN Hải quân, tạo điều kiện để QNCN có điều kiện học tập, rèn luyện và cống hiến, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện, có cơ chế phù hợp về chế độ, chính sách đối với QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng để giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với trách nhiệm, quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tin tưởng đội ngũ QNCN Hải quân sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng và những tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Quân chủng Hải quân./.

Nguồn: baohaiquanvietnam.vn
Cùng chuyên mục
Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-16/02/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 10-16/02/2020

-Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung ASEAN – Mỹ -Cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) -Liên...

Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia

Ở tỉnh Kon Tum, trong suốt chiều dài hơn 292km đường biên giới giáp hai nước bạn Lào và Campuchia có một vị trí đặc...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 03-09/02/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 03-09/02/2020

Nhật Bản hối thúc ASEAN, Malaysia có lập trường cứng rắn về Biển Đông; Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện ở Biển Đông; Hội...

Hội thảo “Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông” tại Pháp
Hội thảo “Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông” tại Pháp

Hiệp hội Côtes-d’Armor Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Việt Nam với chủ quyền trên biển Đông" vào ngày 7/2 tại thành phó Saint-Brieuc,...

Thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa
Thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa

Ðến với Lý Sơn (Quảng Ngãi) - vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc, có một địa danh văn hóa giàu giá trị lịch sử...

Hội thảo Biển Đông tại Đức: Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế
Hội thảo Biển Đông tại Đức: Nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế

Tối 30/1, Viện Á - Phi thuộc Đại học Hamburg, CHLB Đức đã tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ ba....

Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV
Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV

Bộ Y tế vừa công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do...

Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk
Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk

Chiều 17/1, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế...

70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính
70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2020), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên...

Thượng nghị sĩ Mỹ chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN
Thượng nghị sĩ Mỹ chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN

Ngày 15/1, một số Thượng nghị sĩ Mỹ đã ra thông cáo báo chí chúc mừng Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch Hiệp hội...

Nhật Bản kêu gọi cần có hành động mạnh mẽ hơn ở Biển Đông
Nhật Bản kêu gọi cần có hành động mạnh mẽ hơn ở Biển Đông

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro...

Tọa đàm về Biển Đông tại Malaysia: Tầm quan trọng của việc xây dựng COC
Tọa đàm về Biển Đông tại Malaysia: Tầm quan trọng của việc xây dựng COC

Ngày 13/1, tại Kula Lumpur, tổ chức World Future TV đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Biển Đông: COC là công cụ...

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc
Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư...

Từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ đến Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị
Từ phương lược biên phòng thời Lê Sơ đến Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận, triều Lê Sơ là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Công cuộc biên...

Hệ lụy từ hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Hệ lụy từ hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Viện Brookings (Mỹ) vừa công bố nghiên cứu mới của chuyên gia Lynn Kuok thuộc Đại học Cambridge (Anh) với tựa đề "Những hành động...

Tin đọc nhiều
Cuộc họp hai Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam – Lào
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Kampong Cham
Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia
Ra quân tuần tra liên hợp năm 2020
Chính thức quy hoạch Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành
Đại đội Biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào) chúc Tết nguyên đán Canh Tý 2020 các Đồn Biên phòng Nghệ An
Xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới theo hướng giảm thiểu tác động đến xuất nhập khẩu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt
Phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa
Tặng thiết bị y tế cho các lực lượng liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam
Câu hỏi: Trách nhiệm của Bên có người thực hiện hành vi xâm hại đường biên giới, mốc giới, vật đánh dấu đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc như thế nào?
Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông
Bộ Công Thương: ‘Thắt’ chống dịch COVID-19, ‘mở’ cửa khẩu
Tăng cường phòng, chống tội phạm trên tuyến Cửa khẩu Cầu Treo dịp Tết Nguyên đán
Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị nạn trên biển
“Tết sum vầy - Mừng xuân, ơn Đảng”- Chương trình ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới
Để “tàu 67” vươn khơi, bám biển
Công điện chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 8
Giải pháp nào hạn chế tình trạng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu?
Thủ tướng nêu rõ chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ
Các cửa khẩu lại tồn ứ gần 780 xe nông sản, trái cây
Phó Thủ tướng Thường trực thăm đồn biên phòng và bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
Các tỉnh biên giới chủ động ứng phó dịch viêm phổi cấp từ Trung Quốc
Việt Nam - Lào đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới
Gắn thông tin đối ngoại với tuyên truyền các sự kiện quan trọng
Huyện vùng sâu biên giới Vĩnh Hưng không còn đường đất đến xã
Chính thức dừng tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc do dịch cúm virus Corona