Tiếp tục giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, trình độ đội ngũ QNCN Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

12/02/2020 14:09

Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt trong tổ chức biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam; bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

Cùng với đội ngũ công nhân, viên chức quốc phòng Hải quân, đội ngũ QNCN Hải quân là lực lượng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trọng chiếm tỉ lệ lớn trong Quân chủng, tham gia ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhà máy, xí nghiệp, kho trạm, nhà trường, cơ quan, các đơn vị. Đây cũng là lực lượng phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, SSCĐ đấu; góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân phát triển, trưởng thành.

Ngay từ ngày Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập, ngày 7-5-1955, 10 công nhân quân giới đầu tiên của Xưởng 46 Hải quân đã đảm nhiệm việc sưu tầm, tháo gỡ máy móc, trang bị ở các tàu chiến của Pháp đã bị ta đánh chìm để đóng ca nô, tàu thuyền. Từ 141 cán bộ, chiến sĩ, QNCN ban đầu, sau gần 10 năm, lực lượng, phương tiện, trang bị của Hải quân đã có những bước phát triển nhanh chóng. Nhiều đơn vị mới được thành lập. Các xưởng, trạm, nhà trường từng bước được củng cố, mở rộng và phát triển. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN được đào tạo, huấn luyện cơ bản, từng bước nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu.

Huấn luyện cẩu, lắp tên lửa ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: PV

Trong mỗi thành tích, chiến công của Hải quân Nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp công sức, trí tuệ, cống hiến và cả hy sinh xương máu của đội ngũ QNCN Hải quân. Từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ QNCN Hải quân đã đảm bảo nguyên liệu, vũ khí trang bị cho đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 của bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc. Tiếp theo đó là thành tích cùng các lực lượng trong Quân chủng tham gia đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; làm nòng cốt trong chiến đấu chống chiến dịch phong tỏa của địch trên sông biển miền Bắc nước ta; tham gia tích cực trong chuẩn bị kho bãi, hàng hóa, vũ khí, trang bị để vận chuyển vào chiến trường miền Nam trên con đường biển huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh; cải tạo vũ khí cho Đoàn Đặc công Hải quân tham gia chiến đấu trên chiến trường sông biển miền Nam. Mỗi trận đánh thắng lợi, mỗi chiến dịch thành công là sức mạnh của ý chí quyết đánh, dám đánh, biết đánh, quyết thắng của toàn Quân chủng trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp to lớn của đội ngũ QNCN Hải quân.

Theo chân đoàn quân thần tốc tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đội ngũ QNCN Hải quân cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao là tiếp quản các nhà máy, xưởng trạm, căn cứ, kho tàng của địch.

Năm 1979, Quân chủng Hải quân vừa bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia và nước bạn Lào. Cán bộ, QNCN, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Hải quân đã không quản ngày đêm làm tăng ca, tăng giờ để sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị, máy móc bảo đảm cho chiến trường Tây Nam. Đội ngũ QNCN Hải quân còn giúp quân dân Lào sửa chữa tàu thuyền; tiếp nhận, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ quân đội Lào sử dụng thành thạo các ca nô chiến đấu; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho các trạm, xưởng nước bạn.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Hải quân Việt Nam đã có các thành phần lực lượng là: Tàu mặt nước; Tàu ngầm; Không quân Hải quân; Pháo binh, tên lửa bờ; Hải quân đánh bộ, lực lượng phòng thủ đảo, Đặc công Hải quân. Trong các thành phần lực lượng ấy, đội ngũ QNCN giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Các đồng chí QNCN đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ những trang bị khí tài quân sự mới, hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tên lửa, tác chiến điện tử… cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tại các nhà trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học của Quân chủng, mặc dù quân số ít nhưng các đồng chí QNCN đã có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay đã có 18 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Hải quân mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, 5 đồng chí QNCN được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội. Các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn đã góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí nhà nước, phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế-xã hội; sản xuất kinh doanh... Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, làm chủ và sửa chữa, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ QNCN Hải quân  trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trình độ chuyên môn của đội ngũ QNCN đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng, phát triển Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng đến đội ngũ QNCN. Gắn công tác tư tưởng với công tác chính sách; giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng phấn đấu của đội ngũ QNCN trong học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo gắn với coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN. Có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, hiệu quả để tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ QNCN, nhất là QNCN trẻ.

Ba là, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức trong nâng cao chất lượng đội ngũ QNCN, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; các quy định bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, an toàn đối với các lực lượng tàu ngầm, không quân hải quân, vũ khí trang bị mới.

Bốn là, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ QNCN Hải quân, tạo điều kiện để QNCN có điều kiện học tập, rèn luyện và cống hiến, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện, có cơ chế phù hợp về chế độ, chính sách đối với QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng để giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Nhân dân Việt nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với trách nhiệm, quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tin tưởng đội ngũ QNCN Hải quân sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng và những tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Quân chủng Hải quân./.

Nguồn: baohaiquanvietnam.vn
Cùng chuyên mục
Thông tin liên quan Biển Đông từ 23-29/3/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 23-29/3/2020

Thông tin liên quan Biển Đông

Lào đóng cửa toàn bộ cửa khẩu quốc tế
Lào đóng cửa toàn bộ cửa khẩu quốc tế

Ngày 29/3, Lào tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ cửa khẩu quốc tế từ ngày 30/3 đến 19/4...

Thủ tướng Lào kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng Lào kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 25/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố, Lào đang đối mặt tình hình khẩn cấp do phát hiện các ca nhiễm dịch bệnh...

ASEAN cần một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 'chất' để quản trị hành vi và rủi ro
ASEAN cần một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 'chất' để quản trị hành vi và rủi ro

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng chặng đường để ASEAN có được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 9-22/3/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 9-22/3/2020

Chiến hạm USS McCampbell đi qua vùng biển gần Quần đảo Hoàng Sa; Phái đoàn thường trực của Philippines tại Liên Hợp Quốc bác bỏ...

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đời đời bền vững
Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đời đời bền vững

Là người đồng chí, anh em thân thiết, ngày 22/3, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hòa chung niềm vui với Đảng, Nhà...

Cần đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo công tác đối ngoại Biên phòng
Cần đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo công tác đối ngoại Biên phòng

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội...

Vùng 2 Hải quân: Đẩy mạnh xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Vùng 2 Hải quân: Đẩy mạnh xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 19/3/2009, Bộ trưởng...

Xuất bản bộ sách đồ sộ khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Xuất bản bộ sách đồ sộ khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các học giả, nhà sử học, các nhân...

Nhà trưng bày Hoàng Sa thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền
Nhà trưng bày Hoàng Sa thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền

Đã tròn 2 năm kể từ khi đi vào hoạt động, Nhà trưng bày Hoàng Sa (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) là minh...

'Báu vật' rừng lim xanh trăm tuổi đầu nguồn biên giới Việt – Lào
'Báu vật' rừng lim xanh trăm tuổi đầu nguồn biên giới Việt – Lào

Ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, không ít hộ dân bảo vệ được hàng trăm cây lim xanh trăm tuổi - những cây...

Liên minh châu Âu đã đóng cửa biên giới bên ngoài
Liên minh châu Âu đã đóng cửa biên giới bên ngoài

Người từ bên ngoài Liên minh châu Âu không được đi du lịch hay đi công tác tại 27 nước thành viên Liên minh châu...

“Tổ quốc nhìn từ biển
“Tổ quốc nhìn từ biển

Tối ngày 14.3 tại Hà Nội, Chương trình “Tổ quốc nhìn từ biển” đã diễn ra và được trực tiếp trên Kênh H1 Đài phát...

Nghĩa tình ở Hướng Hóa
Nghĩa tình ở Hướng Hóa

Cùng với nhiệm vụ triển khai các mô hình xóa đói giảm nghèo, các dự án phát triển kinh tế, xây dựng Khu Kinh tế-Quốc...

“Lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch
“Lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, những người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng thầm không quản ngại ngày đêm, nâng cao...

Tin đọc nhiều
Cuộc họp hai Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam – Lào
Chính thức quy hoạch Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành
Việt Nam coi trọng và tham gia tích cực hợp tác Mekong-Lan Thương
Xuất nhập khẩu hàng hóa biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đang dần được cải thiện
Xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới theo hướng giảm thiểu tác động đến xuất nhập khẩu
Nhật Bản tài trợ 49 triệu Yên tăng cường quản lý biển đảo Cát Bà
Thông tin liên quan Biển Đông từ 17-23/02/2020
Tặng thiết bị y tế cho các lực lượng liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam
Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô
Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông
Bộ Công Thương: ‘Thắt’ chống dịch COVID-19, ‘mở’ cửa khẩu
Nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng
Siết chặt tuần tra, kiểm soát đường biên
Lễ buộc chỉ cổ tay - nét văn hóa độc đáo của người Lào
Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tuần tra chung
Nhiều hoạt động hướng về biển đảo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Campuchia thông báo tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam
Chăm lo cho đồng bào biên giới
Các cửa khẩu lại tồn ứ gần 780 xe nông sản, trái cây
Lập điểm trao đổi hàng hóa hỗ trợ người dân Campuchia
Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) thông quan trở lại
Thiêng liêng cột mốc đặc biệt ba biên Việt Nam- Lào- Campuchia
ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc thông tin về 5 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu ngoài khơi đảo Jeju
Khủng hoảng khí hậu sẽ xóa sổ nhiều bãi biển trên thế giới
Tăng cường chốt chặn, tuần tra, khép kín biên giới
ASEAN cần một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 'chất' để quản trị hành vi và rủi ro
Phát huy vai trò đảng viên trẻ trong lực lượng ngư dân
Bảo vệ “thương hiệu Việt Nam an toàn” giữa thời điểm COVID-19 lan rộng
Xây dựng điểm trường vùng cao tại bản Pa Choong
Việt Nam luôn chủ trương công khai, minh bạch trong quá trình chống dịch Covid-19