Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

13/12/2021 17:57

Sáng 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, đã diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Tham dự sự kiện trực tiếp và trực tuyến có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng, các Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 80 Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của của Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 được tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng nhằm triển khai các định hướng mới cho công tác đối ngoại, trong đó địa phương và doanh nghiệp được đặt vào vị trí trung tâm.

Đây là dịp quan trọng để các địa phương, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế cùng đánh giá về những kết quả đã đạt được trong đối ngoại địa phương, đưa ra các biện pháp để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai công tác này trong thời gian tới.

Đối ngoại địa phương có đóng góp quan trọng

 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 diễn ra trong không khí các cấp, các ngành và nhân dân cả nước phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Do đó, Bộ trưởng đánh giá, Hội nghị là dịp quan trọng để các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương nhìn nhận toàn diện, rút ra bài học từ thực tiễn triển khai công tác đối ngoại địa phương trong thời gian qua, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối, định hướng đối ngoại, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng, từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 năm 2018 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã biến chuyển rất phức tạp, sâu sắc. Trong đó, đại dịch Covid-19 kéo dài gần 2 năm qua đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của các quốc gia và giao lưu quốc tế.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong phòng chống dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, triển khai nhất quán, mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại thời gian qua đã đạt thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Nổi bật là, giữ vững mỗi trường hòa bình, ổn định; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, huy động các nguồn lực quan trọng của bên ngoài cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế- xã hội.

“Đặc biệt, Việt Nam đã tranh thủ sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của quốc tế về vaccine, thiết bị y tế và thuốc điều trị Covid-19, trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện cho cả nước và các địa phương chuyển sang thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”, Bộ trưởng khẳng định.

Bên cạnh đó, quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn, vấn đề quốc tế quan trọng; chủ động thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP...

Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục được triển khai mạnh mẽ đồng bộ, có những bước phát triển mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó của đối ngoại, có đóng góp quan trọng của đối ngoại địa phương. Nắm chắc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bám sát định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vượt qua khó khăn và tác động của dịch Covid-19, công tác đối ngoại địa phương được triển khai chủ động, tích cực và đồng bộ hơn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các địa phương đã thực hiện tốt công tác biên giới lãnh thổ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và hợp tác phát triển; tích cực bảo hộ công dân, đặc biệt là tiếp nhận an toàn công dân ta từ nước ngoài về nước do tác động của dịch Covid-19.

Ngoại giao văn hóa ở các địa phương ngày càng được chú trọng, quảng bá hình ảnh các địa phương tới bạn bè quốc tế, số lượng hồ sơ di sản của địa phương trình lên và được UNESCO công nhận ngày càng tăng.

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, những kết quả quan trọng này có được là nhờ tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại, chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan ngoại vụ địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

“Bộ Ngoại giao luôn coi trọng sự phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong triển khai công tác đối ngoại địa phương, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, phấn khởi trước những kết quả quan trọng đã đạt được, song không tự mãn, chủ quan bởi tình hình quốc tế và trong nước đang chuyển biến mau lẹ, phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu về đối nội và đối ngoại, trong đó có công tác đối ngoại địa phương.

Thế giới đang trải qua những biến động lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, mở ra nhiều cơ hội mới đan xen với thách thức, khó khăn. Dịch Covid-19 kéo dài, tiếp tục gây nhiều trở ngại, khó khăn cho công tác đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội.

“Đất nước ta quyết tâm phấn đấu thực hiện tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, song trước mắt, phải tập trung phòng, chống và thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Bối cảnh đó đòi hỏi quyết tâm, ý chí và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, trong đó có các địa phương, nhất là các địa phương đóng vai trò đầu tàu và động lực tăng trưởng kinh tế đất nước”, người đứng đầu ngành Ngoại giao nhận định.

Về đối ngoại, Đại hội XIII của Đảng khẳng định, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hoá, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đại hội XIII cũng xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, theo đó tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, đồng thời, đề ra chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".

Tập trung 4 nhiệm vụ

Căn cứ định hướng phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng đề ra tại Đại hội XIII, với chủ đề của Hội nghị là “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gợi mở một số vấn đề để các đại biểu cùng thảo luận.

Thứ nhất, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại địa phương.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tính toàn diện của nền ngoại giao Việt Nam trước hết thể hiện ở chủ thể thực hiện đối ngoại bao gồm cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân. Như vậy, đối ngoại địa phương là một lĩnh vực công tác quan trọng của chính quyền địa phương, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở địa phương, đồng thời cũng là một bộ phận không tách rời trong công tác đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng đề nghị Hội nghị thảo luận, làm rõ hơn vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại địa phương trong giai đoạn phát triển mới, nhất là “vị trí tiên phong” của đối ngoại địa phương trong tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của các địa phương trong hội nhập quốc tế...

Thứ hai, xác định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương là nhiệm vụ trung tâm của đối ngoại địa phương.

Quán triệt chủ trương đúng đắn của Đảng về “phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, đối ngoại địa phương trên cơ sở tranh thủ tối đa các yếu tế quốc tế thuận lợi, các mối quan hệ đối ngoại rộng mở, các cam kết, thỏa thuận quốc tế để góp phần mở rộng không gian phát triển cho các địa phương, thu hút đầu tư, công nghệ, tri thức, du lịch và các nguồn lực khác phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021-2030 đề ra chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ".

Bộ trưởng nhấn mạnh, để góp phần đưa chủ trương đúng đắn này của Đảng đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan đối ngoại, trong đó ngành Ngoại giao là nòng cốt và các địa phương là "trung tâm phục vụ".

“Theo đó, các địa phương cần chủ động, thường xuyên thông tin cho ngành Ngoại giao về các trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của mình gắn kết với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của đất nước, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, trong đó có ngành Ngoại giao, từ khâu xây dựng cho đến thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương.

Ngành Ngoại giao thông qua hoạt động đối ngoại và phát huy tối đa lợi thế mạng lưới các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục chủ động nắm bắt, bám sát nhu cầu và thực tiễn phát triển của các địa phương để tích cực hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Thứ ba, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại địa phương.

Trong triển khai đối ngoại địa phương, cần nắm bắt tốt các xu thế vận động, diễn biến của tình hình quốc tế và trong nước, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Đảng vào điều kiện đặc thù của từng địa phương, trên cơ sở đó có kế hoạch, đề án cụ thể với từng lĩnh vực đối ngoại, trong quan hệ với từng đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, đối tác tiềm năng đối với sự phát triển của địa phương.

“Bên cạnh các lĩnh vực công tác truyền thống, cần mạnh dạn mở ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới và hướng đi mới có hiệu quả cao hơn, mang lại kết quả thiết thực hơn cho địa phương”, Bộ trưởng chỉ đạo.

“Như Bác Hồ từng căn dặn “mọi việc thành công bởi chữ đồng", đối ngoại địa phương chỉ có thể phát huy tốt vai trò của mình khi có sự ủng hộ và đồng thuận của các cấp chính quyền, các ban, sở, ngành tại địa phương, cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Trung ương. Trong đó, điểm đồng ở đây là cũng hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương, từ đó đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước”, người đứng đầu ngành Ngoại giao chia sẻ.

Cuối cùng là nâng cao năng lực của đối ngoại địa phương, trong đó then chốt là nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương.

Ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ đối ngoại địa phương, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng ngày cũng thiết thực nhu cầu nâng cao năng lực triển khai đối ngoại địa phương.

“Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương cả về bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, Hội nghị sẽ đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo nên bước chuyển biến mới, thực chất và hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của các địa phương và cả nước”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Đối ngoại địa phương chuyển biến mạnh mẽ

Tổng kết công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và định hướng công tác trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Trần Thanh Huân khẳng định, công tác đối ngoại địa phương diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Tình hình thế giới và khu vực phức tạp, khó lường; cục diện chính trị-an ninh có nhiều chuyển động mạnh mẽ, gia tăng bất ổn; kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; xung đột thương mại và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tác động sâu rộng đến các quốc gia trên nhiều phương diện; đại dịch Covid-19 bùng phát và dai dẳng…

Theo Cục trưởng Trần Thanh Huân, trong bối cảnh đó, thế và lực của Việt Nam ngày càng lớn mạnh, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế dịch chuyển sang chiều sâu, tăng độ mở. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp ngày càng lớn, trở thành động lực phát triển quan trọng.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ khẳng định, giữa bối cảnh đó, công tác đối ngoại địa phương đã được triển khai tích cực, chủ động và thích ứng linh hoạt.

Trên tinh thần và cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương và Cơ quan đại diện cũng như đơn vị chức năng trong Bộ, Cục trưởng Trần Thanh Huân nhấn mạnh, phương hướng công tác trong thời gian tới dự kiến tập trung vào một số định hướng:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng XIII là “Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, vì lợi ích quốc gia-dân tộc, đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia”, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Thứ hai, tích cực chủ động tham gia vào công cuộc “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thích ứng với tình hình mới của đại dịch Covid-19.

Thứ ba, Bộ Ngoại giao và Các cơ quan đại diện tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong thu hút các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Thứ tư, từng địa phương trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, bắt kịp những chuyển đổi và xu hướng phát triển của thế giới; xác định rõ nhu cầu phát triển để được hỗ trợ, tham vấn như về mô hình tăng trưởng, kinh tế “xanh”, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại địa phương trên các mặt: ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt ở nước ngoài…

Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả bộ máy làm công tác đối ngoại địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; phát huy vai trò của đối ngoại địa phương trong công tác hội nhập phục vụ phát triển.

5 phương hướng để đẩy mạnh công tác đối ngoại địa phương

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Lê Thái, Chánh văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, công tác đối ngoại địa phương trong thời gian qua được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn, phát huy được vai trò tiên phong, tham mưu đắc lực cho lãnh đạo địa phương trong việc triển khai công tác đối ngoại tại địa phương; qua đó có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại này, các địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo hướng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với từng đối tác, trong từng lĩnh vực, với trọng tâm là lĩnh vực kinh tế, bảo đảm cho các địa phương nói riêng và đất nước nói chung phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước theo tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Từ góc độ riêng của Ban Đối ngoại Trung ương, ông Bùi Lê Thái đã đề xuất 5 phương hướng để đẩy mạnh công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai hoạt động đối ngoại theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại mới của Bộ Chính trị…

Thứ hai, chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, để cùng với ngoại giao chính quyền tạo thành ba mũi giáp công của mặt trận đối ngoại toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương. Khi tổ chức các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo địa phương, nhất là của đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, quan tâm thu xếp chương trình hoạt động, tiếp xúc trên cả 3 kênh: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại Nhân dân.

Thứ ba, để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, đề nghị các địa phương xây dựng lộ trình, xác định mục tiêu và có bước đi phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình.

Chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác mới cần dựa trên sự đánh giá chính xác khả năng thực hiện, tránh tình trạng ký rồi để đấy, không triển khai, khiến đối tác cảm thấy “khó hiểu” và giảm dần lòng tin đối với ta.

Thứ tư, các cơ quan/đơn vị ngoại vụ địa phương quan tâm phát huy hơn nữa vai trò đầu mối trong quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả các hoạt động đối ngoại; đi đầu trong việc thực hiện đúng các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại;

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dự báo tình hình, cập nhật thông tin để đề ra những giải pháp sát, đúng, trúng phù hợp với nhu cầu hợp tác quốc tế của địa phương.

Thứ năm, để đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước được thực hiện hiệu quả, nhất quán từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ban, ngành Trung ương sẽ chủ động phối hợp, đồng hành, gắn kết chặt chẽ với các địa phương.

"Trong đó, với nhiệm vụ chức năng của mình, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả hơn và thông tin hai chiều thông suốt với các địa phương; sẽ luôn đồng hành cùng các địa phương trong công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực đối ngoại; cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong các vấn đề cụ thể, đặc biệt là việc thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, hướng dẫn, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân, công tác lễ tân đối ngoại đảng ở địa phương", ông Bùi Lê Thái khẳng định.

Cần xây dựng cơ chế phối hợp toàn diện

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh vị thế, uy tín của đất nước ngày càng tăng trên trường quốc tế, Đại hội XIII đã kế thừa, phát triển và bổ sung nhiều nội dung mới đối với công tác đối ngoại để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó xác định nhiệm vụ “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước".

Đề cập, lần đầu tiên văn kiện Đại hội Đảng khẳng định "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”, ông Phan Anh Sơn cho rằng, điểm mới này thể hiện những nhận thức rất mới của Lãnh đạo Đảng về sự cần thiết trong gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các "binh chủng" làm đối ngoại, giữa các cơ quan ở trung ương với địa phương để xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đại diện VUFO, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, VUFO đã xác định rất rõ ràng, để phát huy được vai trò, thế mạnh của mình, xứng đáng là một “trụ cột” của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hệ thống.

Đối ngoại nhân dân cần được nhìn rộng hơn, toàn diện hơn, bao trùm hơn cả về chủ thể, đối tác, cả về lĩnh vực, cách tiếp cận, từ đó mới có thể huy động ngày càng rộng rãi các lực lượng trong xã hội tham gia vào công tác đối ngoại nhân dân.

Trên tinh thần đó, VUFO đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các ban, bộ, ngành triển khai và tham dự các hoạt động quán triệt, học tập Nghị quyết, tham gia xây dựng các chiến lược, định hướng đối ngoại lớn để sớm đưa những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, VUFO cũng đưa ra một số đề nghị:

Thứ nhất, đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phối hợp cùng VUFO nhằm xây dựng cơ chế phối hợp toàn diện về chia sẻ thông tin, về đào tạo, xây dựng lực lượng, về nghiên cứu, trao đổi chính sách; tạo điều kiện để VUFO phối hợp chuẩn bị và tham gia ở mức độ phù hợp các sự kiện đối ngoại lớn, các hoạt động cấp cao.

Thứ hai, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng, trong đó có công tác phi chính phủ nước ngoài.

Đồng thời, trong công tác lập kế hoạch chung của địa phương, lồng ghép các nội dung đến đối ngoại và đối ngoại nhân dân, giao cho Sở Ngoại vụ hoặc VUFO làm đầu mối, phối hợp với các ban, sở, ngành trong thực hiện kế hoạch đối ngoại của địa phương.

Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định vai trò quan trọng của công tác đối ngoại, công tác ngoại vụ địa phương trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với vai trò của mình, để thúc đẩy các hoạt động liên kết phát triển doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo VCCI nêu các kiến nghị: Cần xây dựng chiến lược liên kết kinh tế vùng, khu vực, quốc gia, tạo cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo liên kết vùng hiệu quả, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia.

Theo đại diện VCCI, đối với các vùng trọng điểm, cần cân nhắc để cạnh tranh với các trung tâm kinh tế khu vực trên thế giới, chỉ rõ liên kết vùng theo hướng cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển các ngành có hàm lượng công nghiệp cao, giá trị gia tăng lớn.

Sau phiên khai mạc Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức Triển lãm trưng bày sản phẩm thương hiệu Việt Nam nhằm giới thiệu các sản phẩm thế mạnh đến các đại biểu trong và ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng tổ chức các cuộc trao đổi riêng giữa các địa phương Việt Nam với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và đại diện doanh nghiệp, cũng như các Cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, nhằm trao đổi sâu hơn những nội dung các bên cùng quan tâm.

Buổi chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, kết nối với đối tác nước ngoài, Tọa đàm “Gặp gỡ Đoàn Ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam” lần đầu tiên được phối hợp tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến./.

Cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27

Ngày 26/5, Hội nghị Quốc tế lần thứ 27 về Tương lai châu Á (FOA 2022) với chủ đề “Tái định hình vai trò của...

Phó Chủ tịch EC ghi nhận đề nghị của Việt Nam về sớm gỡ thẻ vàng thủy sản
Phó Chủ tịch EC ghi nhận đề nghị của Việt Nam về sớm gỡ thẻ vàng thủy sản

Chiều 24/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao...

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Chiều 23/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,...

Khởi động thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng
Khởi động thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng

Chiều ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ công bố khởi động thảo luận về Khuôn khổ...

Xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên
Xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên

Trong chương trình công tác tại Gia Lai, sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ có...

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore sâu rộng, hiệu quả
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore sâu rộng, hiệu quả

Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm...

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ
Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự...

Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 – 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát...

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN
Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

Ngày 17/5, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) đã diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với sự...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp song phương Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp song phương Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Bên lề Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) tại Campuchia, chiều 17/5, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên...

Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ
Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ

Ngày 16/5, tại Trụ sở LHQ thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư...

Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Hy Lạp những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương
Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Hy Lạp những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương

Ngày 16/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và Đoàn đại...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, ngày 16/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15...

Gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào
Gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân...

Tin đọc nhiều
Công bố quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình thành Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tân Nam
Phiên họp Tiểu ban chính trị Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 2
Xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên
Hải quân là điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển
Thiêng liêng Lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô
Đắm chìm trước vẻ đẹp hút hồn của biển đảo Cô Tô
Giải phóng hàng hóa ở cửa khẩu bằng
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Érika Mouynes
Các cửa khẩu biên giới Long An mở lại hoạt động
Hơn 5 nghìn người dân biên giới Cao Bằng được khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí
Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài
Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và Hải Phòng
Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27
Phó Chủ tịch EC ghi nhận đề nghị của Việt Nam về sớm gỡ thẻ vàng thủy sản
Đồng hành hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Trường Sa
Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ
Lai Châu thúc đẩy kết nối hạ tầng thương mại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ
Nâng tầm đô thị Nha Trang từ kinh tế biển bền vững
Tận dụng lợi thế phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi
Hợp tác ứng phó COVID-19 và thúc đẩy phục hồi, chung tay vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, đùm bọc và chia sẻ
Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Hà Nội
Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”
10.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân biên giới biển Thừa Thiên Huế
Hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ