Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

12/10/2020 15:31

Một góc đô thị phía nam cầu Bính (Hải Phòng).

Ðoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tạo nên bước phát triển vượt bậc, mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực. Hải Phòng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước từ 2-3 năm. Vững tin vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và khát vọng phát triển,với khí thế và quyết tâm mới, Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, hướng tới là thành phố hàng đầu châu Á trong tương lai gần.

Trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội 15 Ðảng bộ thành phố, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển vượt bậc, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Ðại hội 15 Ðảng bộ thành phố đề ra đều đã đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch về cả tiến độ thời gian và mức tăng trưởng. Sự phát triển của kinh tế - xã hội Hải Phòng trong 5 năm qua đã theo đúng các định hướng phát triển trong Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội 15 Ðảng bộ thành phố.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Ðảng, tự hào về sự phát triển của thành phố.

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong nhiệm kỳ vừa qua đối với Ðảng bộ Hải Phòng là luôn chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Ðảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực nổi trội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thật sự tiền phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết vì sự nghiệp chung. Ðây chính là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành công toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng đứng trước vận hội to lớn để phát triển bứt phá. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã hoạch định cho thành phố con đường xây dựng, phát triển trong giai đoạn mới. Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16 tới đây sẽ có trách nhiệm thể chế đường lối, định hướng tại Nghị quyết số 45-NQ/TW nói trên trong Nghị quyết Ðại hội để tổ chức thực hiện.

Ðảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Ðến năm 2025, thành phố Hải Phòng hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030.

Ðể thực hiện thành công các định hướng, mục tiêu, Ðảng bộ thành phố chủ trương tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một: Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển.

Hai: Ðổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Ba: Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Bốn: Ðầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Năm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sáu: Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

Bảy: Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tám: Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Chín: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Phát huy những thành tích, kết quả toàn diện của nhiệm kỳ vừa qua, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, hướng tới là một trong những thành phố hiện đại hàng đầu của khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030 và của châu Á vào năm 2045 như Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị đã đề ra, xứng đáng là "Thành phố gương mẫu của nước ta" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Nguồn: nhandan.com.vn
Cùng chuyên mục
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp UBND thành phố Móng Cái tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa...

Thủ tướng: Hạn chế tối đa chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam từ nay đến Tết
Thủ tướng: Hạn chế tối đa chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam từ nay đến Tết

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công...

Đón cơ hội đầu tư ở thành phố biển đảo Phú Quốc
Đón cơ hội đầu tư ở thành phố biển đảo Phú Quốc

Nhiều năm qua, Phú Quốc đã là tâm điểm đầu tư bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng.

Các chỉ đạo ứng phó không khí lạnh tăng cường
Các chỉ đạo ứng phó không khí lạnh tăng cường

Ngày 9/1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự...

Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tại tỉnh Long An
Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tại tỉnh Long An

Ngày 12/1, tại TP. Tân An, tỉnh Long An, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới...

Bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tại tỉnh Tây Ninh
Bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 11/1, tại Hội trường UBND huyện Bến Cầu, Bộ Ngoại giao – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới...

Giáo dục về chủ quyền lãnh thổ được thể hiện trong hầu hết các môn học
Giáo dục về chủ quyền lãnh thổ được thể hiện trong hầu hết các môn học

Về việc đưa vấn đề chủ quyền biển đảo vào chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cho biết: Chương trình giáo dục phổ...

	Dự án Trường Sa cấp hàng trăm suất học bổng cho con em chiến sỹ
Dự án Trường Sa cấp hàng trăm suất học bổng cho con em chiến sỹ

Ngày 7/1/2021, tại Cam Ranh, Khánh Hoà, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các thành viên...

Tuyên truyền biển, đảo cho hàng nghìn học sinh THPT trên địa bàn TP Vinh
Tuyên truyền biển, đảo cho hàng nghìn học sinh THPT trên địa bàn TP Vinh

Ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 147 thuộc Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân tổ chức Hội nghị...

Khi học sinh chung tay bảo vệ môi trường
Khi học sinh chung tay bảo vệ môi trường

Hướng đến một môi trường xanh, sạch, đẹp và hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa, nhiều học sinh và trường học trên...

Phát triển giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
Phát triển giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 cũng như các chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT), những năm qua,...

Chốt chặn tại các đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch COVID-19
Chốt chặn tại các đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh An Giang thành lập tổ phản ứng nhanh, trong đó ngành y tế là nòng cốt; xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh...

Phòng chống buôn lậu hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía bắc
Phòng chống buôn lậu hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía bắc

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), hải quan, quản lý thị trường (QLTT), công an......

Thường trực Ban Bí thư: Quản chặt biên giới, không để nhập cảnh trái phép gây lây nhiễm Covid -19
Thường trực Ban Bí thư: Quản chặt biên giới, không để nhập cảnh trái phép gây lây nhiễm Covid -19

Ngày 5/1, Thường trực Ban Bí thư vừa có Điện về tăng cường công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Siết chặt công tác quản lý công dân đang cách ly tập trung tại Hà Tĩnh
Siết chặt công tác quản lý công dân đang cách ly tập trung tại Hà Tĩnh

Sáng 5/1, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Tĩnh do ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc dẫn đầu đã đến kiểm tra...

Tin đọc nhiều
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020
Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao liên quan đến quan hệ Việt Nam-Campuchia
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình giúp ngư dân bám biển, vươn khơi
Bảo đảm tốt kỹ thuật cho tàu đo đạc dài ngày
Thời gian làm việc tại cửa khẩu được quy định như thế nào trong Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào?
Bộ Ngoại giao và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia
Độc đáo nghi lễ Then “pang” của người Tày
Giảm rác thải nhựa đại dương bằng phối hợp ba bên
Cảnh sát biển phải đủ khả năng xử lý tình huống phức tạp nhất trên biển
Thứ trưởng Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn sau Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn ngày 22/12/2020
Lào mở thêm cửa khẩu phụ để tăng cường lưu thông hàng hóa với Việt Nam
Các chỉ đạo ứng phó không khí lạnh tăng cường
Kin khẩu mấu: nét đẹp văn hóa của dân tộc Nùng
Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới
Đón cơ hội đầu tư ở thành phố biển đảo Phú Quốc
Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về tình hình biên giới Việt - Lào
Xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới
Quảng Nam thành lập Vườn Quốc gia Sông Thanh
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và  Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Giúp ngư dân có thêm kiến thức khi đi biển
Chính phủ quyết định nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế
Số lượng cửa khẩu trên biên giới Việt Nam - Lào được hai Bên thống nhất trong Hiệp định quản lý biên giới là bao nhiêu cặp?
Phát triển giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”
Tuyên truyền để ngư dân nâng cao ý thức đánh bắt trong vùng quy định
Phát triển du lịch Hà Giang gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc
Nâng cao nhận thức về biển, đảo và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho báo cáo viên
Bộ Y tế yêu cầu giám sát, quản lý chặt người nhập cảnh