Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 có đề cập đến Biển Đông

11/09/2020 15:06

Ngày 9/9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 đã ra Thông cáo chung, trong đó có nhiều thông tin đề cập đến các vấn đề trên biển và Biển Đông. Cụ thể:

3. Các Ngoại trưởng khẳng định lại cam kết chung về duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, và ổn định khu vực, cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm tôn trọng các quá trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

4. Các Ngoại trưởng khẳng định lại sự tin tưởng rằng chủ nghĩa khu vực và chủ nghĩa đa phương là những nguyên tắc và khuôn khổ quan trọng của việc hợp tác, và rằng thế mạnh và giá trị của chúng nằm ở tính bao trùm, bản chất dựa thượng tôn pháp luật, và tập trung vào cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

48. Các Ngoại trưởng ghi nhận việc Nghị quyết Đại Hội đồng Liên hợp quốc số A/RES/74/19 nhấn mạnh tính bao quát và thống nhất của UNCLOS 1982 ở phần Mở đầu, và tái khẳng định rằng Công ước tạo ra khuôn khổ pháp lý cho toàn bộ các hoạt động tại các vùng biển và đại dương, đóng vai trò nền tảng quan trọng chiến lược đối trong các hành động và hợp tác tại các quốc gia, trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu về lĩnh vực hàng hải. Các Ngoại trưởng hoan nghênh những diễn biến tích cực trong hợp tác hàng hải giữa các nước thành viên ASEAN, bao gồm cả các hợp tác thông qua các đối thoại mang tính xây dựng vẫn đang tiếp diễn về các vấn đề lợi ích chung và được quan tâm trong phạm vi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ADMM và ADMM+, AMMTC, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) và Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng (EAMF). Các Ngoại trưởng khuyến khích các nước thành viên ASEAN gia tăng hợp tác trong việc tăng cường an ninh hàng hải, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia trên biển, tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm phát triển biển bền vững, hỗ trợ nhân đạo với người và phương tiện gặp nạn trên biển, đấu tranh chống các hoạt động đánh bắt cá trái phép, không được báo cáo và không được quản lý, tăng cường liên kết hàng hải và thương mại, củng cố nghiên cứu khoa học biển, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo Thực hành (SARPs) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, và các văn kiện, hiệp ước liên quan của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

49. Các Ngoại trưởng hài lòng ghi nhận việc tổ chức thành công của Diễn đàn AMF lần thứ 9 và và Diễn đàn EAMF lần thứ 7 tại Đà Nẵng vào tháng 12/2019, và khẳng định lại vai trò của AMF và EAMF trong việc tăng cường hợp tác hàng hải tại khu vực thông qua đối thoại và tham vấn. Sau khi xem xét bản chất đa khía cạnh của hợp tác hàng hải, các Ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba Trụ cột Cộng đồng ASEAN để tránh các nỗ lực chồng lấn. Các Ngoại trưởng mong chờ lần gặp tiếp theo tại Diễn đàn AMF lần thứ 10 và EAMF lần thứ 8 vào tháng 12/2020 tại Việt Nam.

57. Các Ngoại trưởng bày tỏ sự hài lòng trước các nỗ lực thường xuyên để thiết lập Mạng lưới ASEAN về chống hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lỹ (AN-IUU) như một khuôn khổ hợp tác chia sẻ thông tin để phát triển nghề cá bền vững. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc hoàn thiện Khuôn khổ Hợp tác, các Điều khoản và Quy định của mạng lưới AN-IUU, và mong đợi sự đồng thuận bởi các Ngoại trưởng ASEAN về Nông nghiệp và Lâm nghiệp vào tháng 10/2020. Điều này sẽ nâng cao khả năng và năng lực của các nước thành viên ASEAN trong việc Theo dõi, Kiểm soát, và Tuần tra (MCS) trong cuộc chiến chống đánh bắt cá IUU. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc phát triển Lộ trình chống hoạt động đánh bắt cá IUU tại khu vực ASEAN trong giai đoạn 2020-2025 như một trong những mục tiêu kinh tế ưu tiên của Việt Nam trong năm 2020. Lộ trình này sẽ chỉ ra các vấn đề ưu tiên, kế hoạch hành động và việc thu xếp thực hiện cho các nước thành viên ASEAN trong việc chống hoạt động đánh bắt cá IUU.

74. Các Ngoại trưởng nhắc lại cam kết đối với Tuyên bố Bangkok về chống rác thải biển tại khu vực ASEAN và triển khai Khung Hành động ASEAN về chống rác thải biển, cùng với các chương trình khác thông qua việc phát triển một Kế hoạch Hành động ASEAN chống rác thải biển. Các Ngoại trưởng ghi nhận những sáng kiến hiện nay nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương và giúp ASEAN trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn.

92. Các Ngoại trưởng tái khẳng định mục tiêu và các nguyên tắc của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP), cái sẽ đưa ra hướng dẫn cho ASEAN trong việc tham gia vào các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rộng mở hơn. Các Ngoại trưởng ghi nhận rằng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt có thể làm các nền tảng hữu ích cho đối thoại và hợp tác để thực thi Tầm nhìn. Các Ngoại trưởng cũng ghi nhận rằng các cơ quan khu vực ASEAN, bao gồm cả trong trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN và trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đã thảo luận để việc thực thi Tầm nhìn. Đối với việc này, các Ngoại trưởng mong muón các đối tác bên ngoài ủng hộ và hợp tác với ASEAN dựa trên các nguyên tắc ở trong Tầm nhìn, về bốn mảng chính đã được nêu ra là hợp tác hàng hải, tính liên kết, UN SDGs 2030, khía cạnh kinh tế và một vài khía cạnh có thể hợp tác khác, thông qua các dự án thực tiễn để tăng cường tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi thông qua các cơ chế cho ASEAN dẫn dắt, từ đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

94. Các Ngoại trưởng khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, và các lợi ích của việc Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố DOC năm 2002. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc cải thiện không ngừng hợp tác tác giữa ASEAN và Trung Quốc, và bày tỏ sự hài lòng trước các tiến triển của các đàm phán thực chất nhằm sớm đạt được một Bộ quy tắc COC thực chất và hiệu quả ở Biển Đông nhất quán với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 với lộ trình được đồng thuận. Các Ngoại trưởng bày tỏ sự cảm kích trước các nỗ lực để tiếp tục vòng đọc thứ hai của Dự thảo đàm phán duy nhất COC trong tinh hình đại dịch lây lân. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc đàm phán COC, và hoan nghênh các biện pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu căng thẳng và nguy cơ xảy ra các tai nạn, hiểu nhầm, tính toán nhầm. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và thực hiện các biện pháp phòng tránh để nâng cao sự tin tưởng, tin cậy giữa các bên; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật, trong đó có UNCLOS 1982.

95. Các Ngoại trưởng thảo luận về tình hình tại Biển Đông; một số Ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp, các hành động và sự việc nghiệm trọng tại khu vực đã làm xói mòn sự tin tưởng, tin cậy, gia tăng căng thẳng, và làm suy yếu hòa bình, an ninh, và ổn định khu vực. Các Ngoại trưởng tái khẳng định sự cần thiết phải nâng cao sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau, thực hiện tự kiềm chế trong việc thực hiện các hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng hòa bình, ổn định, tránh các hành động có thể làm phức tạp hơn tình hình. Các Ngoại trưởng cũng khẳng định lại sự cần thiết phải giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước có yêu sách và các nước khác, bao gồm cả các nước được đề cập trong DOC, không quân sự hóa và sự tự kiềm chế trong việc thực hiện các hành động có thể gây phức tạp hơn tình hình và leo thang căng thẳng tại Biển Đông./.

Nguồn: asean.org
Cùng chuyên mục
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn: Biên giới rất thiêng liêng, công tác biên giới không thể nóng vội
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn: Biên giới rất thiêng liêng, công tác biên giới không thể nóng vội

Gần 4 thập kỷ gắn bó với công tác biên giới, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn không chỉ có kinh nghiệm mà...

Ngư dân và vai trò bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Ngư dân và vai trò bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Ngư dân nước ta tiếp tục đóng vai trò tiên phong không chỉ trong làm giàu cho đất nước, mà còn trong thực hiện vai...

TTTK Việt Nam có thêm 2 khu dự trữ sinh quyển thế giới
TTTK Việt Nam có thêm 2 khu dự trữ sinh quyển thế giới

Tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB/ICC - International Coordinating Council of...

Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Campuchia trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch cho Bộ đội Biên phòng Long An
Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Campuchia trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch cho Bộ đội Biên phòng Long An

Sáng 14/9, tại Mốc 211, cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), Thiếu tướng Se Vút Thi, Chỉ huy...

Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh
Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh

Mặc dù các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã có những bước đi cụ thể trong việc đẩy lùi rác...

Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vùng biển đảo Tây Nam
Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vùng biển đảo Tây Nam

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai thực hiện từ năm...

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tới châu Âu thành công vượt dự kiến
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tới châu Âu thành công vượt dự kiến

Từ 5-11/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị các...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 7 đến 13/9
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 7 đến 13/9

Ngày 8/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Charles Michel, hội đàm với Chủ tịch...

Giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ của Việt Nam: Kết quả và bài học kinh nghiệm
Giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ của Việt Nam: Kết quả và bài học kinh nghiệm

Việc giải quyết dứt điểm vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia với các nước có liên quan là một trong những...

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ký Quy chế phối hợp công tác với Bộ Quốc phòng
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ký Quy chế phối hợp công tác với Bộ Quốc phòng

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị về công...

Nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi trong tình hình mới
Nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi trong tình hình mới

Ngày 09/9/2021, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức quốc tế Pháp...

Một số điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam 2020
Một số điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, với 94,61% Đại biểu Quốc...

Quảng Ninh xây những “tường thành” chặn dịch nơi biên giới
Quảng Ninh xây những “tường thành” chặn dịch nơi biên giới

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Quảng Ninh đã bám chốt tại những đường mòn, lối mở, trở thành những bức tường thành...

Kiên trung nơi đảo xa
Kiên trung nơi đảo xa

Trên đảo Hòn Khoai hiện có Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm ra đa Hải quân Vùng 5, lực lượng canh hải đăng, kiểm lâm...

Tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ thẻ vàng EC
Tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ thẻ vàng EC

Một trong 7 nhóm nhiệm vụ chính của Lực lượng Cảnh sát biển được quy định tại Điều 8 Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

Tin đọc nhiều
Đầu tư xây dựng hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Hà Tĩnh
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU
Tăng cường hợp tác giao lưu giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc
Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam
Ngư dân và vai trò bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Để không có những “bãi rác ngầm dưới biển”
Tăng cường quản lý biên giới ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia
Đảm bảo
Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao vaccine được triển khai từ cấp cao nhất, tiếp cận cả song phương và thông qua cơ chế COVAX
Gỡ nút thắt quy hoạch, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới
Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vùng biển đảo Tây Nam
“Thế trận lòng dân” quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
Lạng Sơn ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập khẩu
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tới châu Âu thành công vượt dự kiến
Đối ngoại nhân dân đóng vai trò tích cực trong phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Quyết không để dịch COVID-19 vào Hà Tĩnh qua biên giới
Quảng Ninh nỗ lực kiểm soát Covid-19 và hiện thực hóa thành công 'mục tiêu kép'
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 24-30/8/2021
Vấn đề biên giới lãnh thổ trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Phê duyệt cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào cảng Quy Nhơn
Linh hoạt các biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp thuỷ sản
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 11
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất
Cách tiếp cận, sáng kiến của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải được đánh giá cao
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga
Lưu ý doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh
“Lá chắn thép” ngăn chặn dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam
Kiên Giang tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Áo
Việt Nam chủ trì cuộc họp của Nhóm bạn bè của UNCLOS, hơn 120 nước thành viên tham dự