Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 có đề cập đến Biển Đông

11/09/2020 15:06

Ngày 9/9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 đã ra Thông cáo chung, trong đó có nhiều thông tin đề cập đến các vấn đề trên biển và Biển Đông. Cụ thể:

3. Các Ngoại trưởng khẳng định lại cam kết chung về duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, và ổn định khu vực, cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm tôn trọng các quá trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

4. Các Ngoại trưởng khẳng định lại sự tin tưởng rằng chủ nghĩa khu vực và chủ nghĩa đa phương là những nguyên tắc và khuôn khổ quan trọng của việc hợp tác, và rằng thế mạnh và giá trị của chúng nằm ở tính bao trùm, bản chất dựa thượng tôn pháp luật, và tập trung vào cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

48. Các Ngoại trưởng ghi nhận việc Nghị quyết Đại Hội đồng Liên hợp quốc số A/RES/74/19 nhấn mạnh tính bao quát và thống nhất của UNCLOS 1982 ở phần Mở đầu, và tái khẳng định rằng Công ước tạo ra khuôn khổ pháp lý cho toàn bộ các hoạt động tại các vùng biển và đại dương, đóng vai trò nền tảng quan trọng chiến lược đối trong các hành động và hợp tác tại các quốc gia, trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu về lĩnh vực hàng hải. Các Ngoại trưởng hoan nghênh những diễn biến tích cực trong hợp tác hàng hải giữa các nước thành viên ASEAN, bao gồm cả các hợp tác thông qua các đối thoại mang tính xây dựng vẫn đang tiếp diễn về các vấn đề lợi ích chung và được quan tâm trong phạm vi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ADMM và ADMM+, AMMTC, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) và Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng (EAMF). Các Ngoại trưởng khuyến khích các nước thành viên ASEAN gia tăng hợp tác trong việc tăng cường an ninh hàng hải, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia trên biển, tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm phát triển biển bền vững, hỗ trợ nhân đạo với người và phương tiện gặp nạn trên biển, đấu tranh chống các hoạt động đánh bắt cá trái phép, không được báo cáo và không được quản lý, tăng cường liên kết hàng hải và thương mại, củng cố nghiên cứu khoa học biển, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo Thực hành (SARPs) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, và các văn kiện, hiệp ước liên quan của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

49. Các Ngoại trưởng hài lòng ghi nhận việc tổ chức thành công của Diễn đàn AMF lần thứ 9 và và Diễn đàn EAMF lần thứ 7 tại Đà Nẵng vào tháng 12/2019, và khẳng định lại vai trò của AMF và EAMF trong việc tăng cường hợp tác hàng hải tại khu vực thông qua đối thoại và tham vấn. Sau khi xem xét bản chất đa khía cạnh của hợp tác hàng hải, các Ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba Trụ cột Cộng đồng ASEAN để tránh các nỗ lực chồng lấn. Các Ngoại trưởng mong chờ lần gặp tiếp theo tại Diễn đàn AMF lần thứ 10 và EAMF lần thứ 8 vào tháng 12/2020 tại Việt Nam.

57. Các Ngoại trưởng bày tỏ sự hài lòng trước các nỗ lực thường xuyên để thiết lập Mạng lưới ASEAN về chống hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lỹ (AN-IUU) như một khuôn khổ hợp tác chia sẻ thông tin để phát triển nghề cá bền vững. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc hoàn thiện Khuôn khổ Hợp tác, các Điều khoản và Quy định của mạng lưới AN-IUU, và mong đợi sự đồng thuận bởi các Ngoại trưởng ASEAN về Nông nghiệp và Lâm nghiệp vào tháng 10/2020. Điều này sẽ nâng cao khả năng và năng lực của các nước thành viên ASEAN trong việc Theo dõi, Kiểm soát, và Tuần tra (MCS) trong cuộc chiến chống đánh bắt cá IUU. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc phát triển Lộ trình chống hoạt động đánh bắt cá IUU tại khu vực ASEAN trong giai đoạn 2020-2025 như một trong những mục tiêu kinh tế ưu tiên của Việt Nam trong năm 2020. Lộ trình này sẽ chỉ ra các vấn đề ưu tiên, kế hoạch hành động và việc thu xếp thực hiện cho các nước thành viên ASEAN trong việc chống hoạt động đánh bắt cá IUU.

74. Các Ngoại trưởng nhắc lại cam kết đối với Tuyên bố Bangkok về chống rác thải biển tại khu vực ASEAN và triển khai Khung Hành động ASEAN về chống rác thải biển, cùng với các chương trình khác thông qua việc phát triển một Kế hoạch Hành động ASEAN chống rác thải biển. Các Ngoại trưởng ghi nhận những sáng kiến hiện nay nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương và giúp ASEAN trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn.

92. Các Ngoại trưởng tái khẳng định mục tiêu và các nguyên tắc của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP), cái sẽ đưa ra hướng dẫn cho ASEAN trong việc tham gia vào các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rộng mở hơn. Các Ngoại trưởng ghi nhận rằng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt có thể làm các nền tảng hữu ích cho đối thoại và hợp tác để thực thi Tầm nhìn. Các Ngoại trưởng cũng ghi nhận rằng các cơ quan khu vực ASEAN, bao gồm cả trong trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN và trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đã thảo luận để việc thực thi Tầm nhìn. Đối với việc này, các Ngoại trưởng mong muón các đối tác bên ngoài ủng hộ và hợp tác với ASEAN dựa trên các nguyên tắc ở trong Tầm nhìn, về bốn mảng chính đã được nêu ra là hợp tác hàng hải, tính liên kết, UN SDGs 2030, khía cạnh kinh tế và một vài khía cạnh có thể hợp tác khác, thông qua các dự án thực tiễn để tăng cường tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi thông qua các cơ chế cho ASEAN dẫn dắt, từ đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

94. Các Ngoại trưởng khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, và các lợi ích của việc Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố DOC năm 2002. Các Ngoại trưởng hoan nghênh việc cải thiện không ngừng hợp tác tác giữa ASEAN và Trung Quốc, và bày tỏ sự hài lòng trước các tiến triển của các đàm phán thực chất nhằm sớm đạt được một Bộ quy tắc COC thực chất và hiệu quả ở Biển Đông nhất quán với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 với lộ trình được đồng thuận. Các Ngoại trưởng bày tỏ sự cảm kích trước các nỗ lực để tiếp tục vòng đọc thứ hai của Dự thảo đàm phán duy nhất COC trong tinh hình đại dịch lây lân. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc đàm phán COC, và hoan nghênh các biện pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu căng thẳng và nguy cơ xảy ra các tai nạn, hiểu nhầm, tính toán nhầm. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và thực hiện các biện pháp phòng tránh để nâng cao sự tin tưởng, tin cậy giữa các bên; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật, trong đó có UNCLOS 1982.

95. Các Ngoại trưởng thảo luận về tình hình tại Biển Đông; một số Ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp, các hành động và sự việc nghiệm trọng tại khu vực đã làm xói mòn sự tin tưởng, tin cậy, gia tăng căng thẳng, và làm suy yếu hòa bình, an ninh, và ổn định khu vực. Các Ngoại trưởng tái khẳng định sự cần thiết phải nâng cao sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau, thực hiện tự kiềm chế trong việc thực hiện các hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng hòa bình, ổn định, tránh các hành động có thể làm phức tạp hơn tình hình. Các Ngoại trưởng cũng khẳng định lại sự cần thiết phải giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước có yêu sách và các nước khác, bao gồm cả các nước được đề cập trong DOC, không quân sự hóa và sự tự kiềm chế trong việc thực hiện các hành động có thể gây phức tạp hơn tình hình và leo thang căng thẳng tại Biển Đông./.

Nguồn: asean.org
Cùng chuyên mục
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29/9tại trụ sở Liên...

Phối hợp, lan tỏa mô hình giúp ngư dân
Phối hợp, lan tỏa mô hình giúp ngư dân

Những năm qua, mô hình dân vận “Cảnh sát biển (CSB) đồng hành với ngư dân” do Bộ tư lệnh CSB triển khai đã đạt...

Vùng Cảnh sát biển 4 giữ vững an toàn an ninh vùng biển Tây Nam
Vùng Cảnh sát biển 4 giữ vững an toàn an ninh vùng biển Tây Nam

Với nhiệm vụ quản lý vùng biển từ bờ Bắc Cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, những năm qua,...

Xứng đáng là “phên giậu” nơi biên giới biển
Xứng đáng là “phên giậu” nơi biên giới biển

Những năm qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình luôn...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 5-13/9/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 5-13/9/2020

Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 / Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 27 /...

Ra mắt Câu lạc bộ “Chúng tôi yêu biển đảo Tổ quốc”
Ra mắt Câu lạc bộ “Chúng tôi yêu biển đảo Tổ quốc”

Ngày 12/9, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch) đã phối hợp với xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên...

Thủ tướng Campuchia sẽ chủ trì lễ khánh thành cửa khẩu biên giới mới với Việt Nam
Thủ tướng Campuchia sẽ chủ trì lễ khánh thành cửa khẩu biên giới mới với Việt Nam

Ngày 12/9, Hãng thông tấn Campuchia AKP dẫn lời Bộ trưởng Giao thông-Công chính Campuchia Sun Chanthol cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ...

ASEAN ra tuyên bố chung AMM-53, mong muốn sớm đạt được COC
ASEAN ra tuyên bố chung AMM-53, mong muốn sớm đạt được COC

Trả lời phóng viên bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 53 (AMM-53), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết: “Vấn...

Xây dựng cửa khẩu quốc tế Prey Vall  mở ra nhiều cơ hội hợp tác Campuchia-Việt Nam
Xây dựng cửa khẩu quốc tế Prey Vall mở ra nhiều cơ hội hợp tác Campuchia-Việt Nam

Ngày 10/9, Bộ trưởng bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol đã khẳng định, việc mở cửa khẩu quốc tế Prey Vall tỉnh Svay...

Phát biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53
Phát biểu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Tôi vui mừng tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và...

Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Phiên Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53
Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Phiên Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có những định hướng quan trọng cho chúng...

Campuchia có kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam
Campuchia có kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam

Theo Bộ Giao thông-Công chính Campuchia ngày 7/9, Campuchia đang xúc tiến các thủ tục để mở thêm một cửa khẩu quốc tế với Việt...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 24/8-4/9/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 24/8-4/9/2020

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc / Chính sách Biển Đông của...

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á
Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thảo phổ biến: “Kết quả thực hiện dự án chiến lược phát triển bền vững trên biển Đông...

Giải pháp phát triển năng lượng tái tạo vùng biển
Giải pháp phát triển năng lượng tái tạo vùng biển

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo vùng biển. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nguồn năng...

Tin đọc nhiều
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc tại tỉnh Kon Tum
Ưu tiên xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu Lào Cai
Dịch Chikungunya áp sát biên giới, Long An triển khai phòng chống
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương lần thứ ba
Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào sẽ được tổ chức vào năm 2021
Công bố chương trình 'Vì biển đảo xanh Tổ quốc'
Xây dựng cửa khẩu quốc tế Prey Vall  mở ra nhiều cơ hội hợp tác Campuchia-Việt Nam
Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An): Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá
Hải Phòng hướng tới trung tâm dịch vụ logistics quốc gia và khu vực
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Đối Thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24
Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN: Nhấn mạnh tình hình Biển Đông, kêu gọi đối thoại và hợp tác
Việt Nam và Trung Quốc đàm phán vòng XIII Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng X Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển
Lễ hội Đồng Hoa - Lễ hội đánh cá lâu đời gần 300 năm
Tăng cường kiểm soát chặt các cửa khẩu, tuyến biên giới
Lễ thượng cờ ASEAN 2020
ASEAN ra tuyên bố chung AMM-53, mong muốn sớm đạt được COC
Hội thảo “Ngoại giao Việt Nam: 75 năm truyền thống và định hướng”
Tiền Hải: Phát triển bền vững kinh tế biển
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới
Bám địa bàn cùng nhân dân bảo vệ biên giới
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045
Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ
Chính phủ Campuchia bàn giao bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia cho các bộ, ngành hữu quan
Tăng cường kiểm soát chặt các đường biên, lối mở dọc tuyến biên giới
Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng
Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo miền biển
Khoảng 200 cựu chiến binh được tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam
6 ý tưởng xuất sắc về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển đảo
Vi phạm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng