Đà Nẵng tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

26/05/2022 18:27

Ngày 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Năm 2022, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth); Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) được Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Bãi Rạng - bãi biển Đà Nẵng tự nhiên nhất tại Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thời gian hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố từ ngày 1/6/2022 đến 30/8/2022 và hoạt động cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.

Kế hoạch số 101/KH-UBND nhằm tập trung các nguồn lực thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 trên phạm vi toàn thành phố với các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng; góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; gắn với việc triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” năm 2022.

Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, địa phương, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Đồng thời, huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, các phong trào ra quân bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển... trên phạm vi toàn thành phố. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của Đề án và Tháng hành động vì môi trường một cách ý nghĩa, thiết thực; việc tổ chức các hoạt động phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, từng khu vực đô thị, nông thôn, có trọng tâm trọng điểm và được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong quá trình tổ chức.

Về hoạt động tuyên truyền, các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về biển đảo Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển, đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển...;  Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022; Các hoạt động liên quan bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo...

Các hoạt động, sự kiện trọng tâm thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gồm: Tổ chức Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 vào lúc 06g00, ngày 04/6/2022 tại quận Thanh Khê.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex) nhằm giới thiệu, quảng bá các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn. Chương trình tổ chức từ ngày 25-26/8/2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng. Dự kiến có trên 100 gian hàng với hơn 2.000m (trong nhà và ngoài trời) và số lượng người tham gia, tham quan triển lãm khoảng hơn 2.000 người.

Hoạt động Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022 tại Bến cảng chuyên dùng Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Hội thảo khoa học “Hợp tác thúc đẩy Phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng” dự kiến tổ chức trong tháng 7-2022 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện, nhận diện những cơ hội, khó khăn, thách thức làm cơ sở thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW tại Đà Nẵng.

Hoạt động tổng ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên toàn địa bàn thành phố tổ chức vào lúc 07h30 ngày 04/6/2022 (ngay sau khi kết thúc Lễ phát động cấp thành phố) tại khu vực phát động cấp thành phố (UBND quận Thanh Khê); trên địa bàn UBND các quận, huyện; Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Các hoạt động hưởng ứng khác: Ra quân hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn; Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 – 2025”; Tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào “Giảm thiểu rác thải nhựa”; Tổ chức Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước trên địa bàn thành phố góp phần giảm thiểu tác động ngập úng trước mùa mưa năm 2022;... Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Kinh phí thực hiện từ dự toán kinh phí năm 2022 được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND thành phố và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật./.

Nguồn: danang.gov.vn
Cùng chuyên mục
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 788/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc...

Đảo Sinh Tồn Đông - điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển
Đảo Sinh Tồn Đông - điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển

Nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cùng với các đảo trong cụm Sinh Tồn, đảo Sinh...

Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay bảo vệ môi trường biển
Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay bảo vệ môi trường biển

Tích cực bảo vệ môi trường biển, những năm qua tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết...

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh luôn phát huy nội lực, làm tốt công tác huấn luyện, không ngừng nâng cao...

Đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Campuchia trao đổi kinh nghiệm tại Học viện Hải quân
Đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Campuchia trao đổi kinh nghiệm tại Học viện Hải quân

Ngày 27/6, Đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Campuchia do Phó đô đốc Non Sophat, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm...

Nghị quyết 36-NQ/TƯ: Hiện thực hóa “Khát vọng Việt Nam”
Nghị quyết 36-NQ/TƯ: Hiện thực hóa “Khát vọng Việt Nam”

Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TƯ sẽ tạo nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước ta trở thành quốc gia...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 18-27/6/2022
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 18-27/6/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp...

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt
Xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt

Chính quyền cùng lực lượng vũ trang Long An luôn nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mang lại bình yên...

Đảo Đá Tây B vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc
Đảo Đá Tây B vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc

Trong những năm qua, đảo Đá Tây B (huyện đảo Trường Sa - Khánh Hoà) luôn nhận được sự quan tâm cả về vật chất...

Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền
Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền

Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo Nam Trung bộ, trong đó có vùng biển, đảo chiến lược...

Hai tàu hải quân Ấn Độ sắp thăm Việt Nam
Hai tàu hải quân Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo, hai tàu hải quân Ấn Độ, INS Sahyadri và INS Kadmatt, sẽ thăm bến cảng...

Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Những năm vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn phát huy nội lực làm...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 11-17/6/2022
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 11-17/6/2022

Ngày 15/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại...

Bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo Cát Bà
Bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo Cát Bà

Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng quản lý địa bàn 5 xã, 1 thị trấn và Vườn...

Thủ tướng yêu cầu Gia Lai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng yêu cầu Gia Lai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 15/6/2022, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm...

Tin đọc nhiều
Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ
Xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên
Tuần tra, kiểm soát song phương trên tuyến biên giới Việt-Trung
Đẩy mạnh thương mại giữa Việt Nam - Lào và Thái Lan lên tầm cao mới
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)
Phát triển kinh tế biển ở Bạc Liêu: Gỡ khó để xứng với tiềm năng
Đắm chìm trước vẻ đẹp hút hồn của biển đảo Cô Tô
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia
Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các nhà báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài
Vùng 2 Hải quân thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”
Vùng biên Long An khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27
Phó Chủ tịch EC ghi nhận đề nghị của Việt Nam về sớm gỡ thẻ vàng thủy sản
Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang
Lai Châu thúc đẩy kết nối hạ tầng thương mại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ
Tận dụng lợi thế phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi
Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ
Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Hà Nội
Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”
Củng cố thế trận Biên phòng toàn dân trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu
Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
Đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Hoàng gia Campuchia trao đổi kinh nghiệm tại Học viện Hải quân
10.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân biên giới biển Thừa Thiên Huế