Hiện đại hóa quân đội là vấn đề mang tính chiến lược

09/11/2020 13:50

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: "Xây dựng QĐND, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống". Đây là một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng QĐND vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt 3 chức năng trong tình hình mới.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nền kinh tế liên tục đạt được mức tăng trưởng cao, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình của thế giới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Về quốc phòng, an ninh, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go, phức tạp, lâu dài, đặt ra những yêu cầu mới đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới với cả thời cơ và thách thức đan xen; sự phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều cơ hội, song cũng phải giải quyết nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, hiện đại hóa quân đội trở thành một vấn đề mang tính chiến lược, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, đề nghị văn kiện nên điều chỉnh thành: "Xây dựng QĐND, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống".

Viết như vậy vừa thể hiện được định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có QĐND, vừa đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là xây dựng lòng trung thành vô hạn của quân đội với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội; củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố đoàn kết nội bộ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, nâng cao chất lượng chính trị của quân đội. Củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chú trọng đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ­ương (nay là Quân ủy Trung ương) trong xây dựng QĐND cách mạng, vững mạnh về chính trị.

Xây dựng QĐND hiện đại, có tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phù hợp với nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị; đồng bộ, phù hợp giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ, lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên, lực lượng chiến đấu với bảo đảm chiến đấu, lục quân với các quân chủng, binh chủng. Tập trung ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo, thềm lục địa trong từng hình thái chiến tranh và loại hình tác chiến chiến lược; sẵn sàng phát triển mở rộng lực lượng đáp ứng yêu cầu của chiến tranh.

Quân đội sẽ tiếp tục được trang bị vũ khí trang bị hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng cơ động cao; nâng cao khả năng thích ứng, đa năng trong nhiệm vụ của từng đơn vị và từng lực lượng; đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành tác chiến liên hợp trong chiến tranh hiện đại. Đầu tư mua sắm, sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị từng bước hiện đại hóa lực lượng các binh chủng, ngành; nâng cao khả năng tự động hóa chỉ huy, khả năng cơ động, tác chiến ngày-đêm và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tiếp tục bổ sung vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại để đồng bộ cho các đơn vị, bổ sung một số chủng loại vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng QĐND hiện đại cũng đòi hỏi xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Số lượng nguồn nhân lực chất lượng cao phải được phát triển mạnh tương ứng với các bước hiện đại hóa về vũ khí trang bị, yêu cầu hiện đại hóa các quân chủng, binh chủng, lực lượng của quân đội.

Cần tập trung phát triển số lượng đội ngũ cán bộ khoa học quân sự; đội ngũ những chuyên gia đầu ngành, lực lượng giảng viên trong hệ thống nhà trường, cán bộ các viện nghiên cứu của quân đội. Phát triển đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị, tham mưu các cấp có chất lượng cao, đủ về số lượng theo đúng yêu cầu tổ chức, biên chế; gia tăng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật cao ở các đơn vị kỹ thuật./.

Nguồn: qdnd.vn
Cùng chuyên mục
Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc ở khu vực biên giới
Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc ở khu vực biên giới

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Tuyên bố Đồng Chủ tịch Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối tác
Tuyên bố Đồng Chủ tịch Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối tác

Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối tác được tổ chức tại Trùng Khánh, Cộng...

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch
Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krala Hom Sar Kheng đã yêu cầu chính quyền các tỉnh giáp biên giới phải...

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời báo chí về kết quả Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 6
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời báo chí về kết quả Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 6

Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc được tổ chức ngày 07/6/2021 tại Chong Qing (Trùng Khánh), Trung Quốc, để...

Huy động sức mạnh nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch
Huy động sức mạnh nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu...

Phát động cuộc thi ảnh 'Đất nước nhìn từ biển'
Phát động cuộc thi ảnh 'Đất nước nhìn từ biển'

Cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển" được tổ chức nhằm cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp đất nước, con người...

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, bên cạnh tài thao lược quân sự, kiên cường bảo vệ giang sơn,...

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'
Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Đoàn kết để hồi sinh các hệ sinh thái
Đoàn kết để hồi sinh các hệ sinh thái

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chia sẻ thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các...

Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam
Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân...

Bộ Ngoại giao trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Bộ Ngoại giao trao tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng tượng trưng số tiền 500...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chiều ngày 03/6/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio chào...

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến...

Hội thảo ARF lần ba về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Hội thảo ARF lần ba về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Chiều ngày 01/6/2021, Hội thảo lần thứ 3 của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của Liên hợp quốc về...

Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên
Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên

Cũng như các nước trên thế giới, các hệ sinh thái của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do tác động của biến...

Tin đọc nhiều
Giáo dục đạo đức học sinh qua tuyên truyền sinh động biên giới, hải đảo
Thông tin liên quan Biển Đông từ 26/4-10/5/2021
Khi xảy ra tai nạn tàu thuyền tại Khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân, cơ quan chức năng hai Bên Việt Nam-Trung Quốc cần làm gì?
Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Hợp tác đa phương là cách thức hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu
Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 19
Nhân rộng mô hình “tiếng loa biên phòng”
Phát huy vai trò dân quân trong
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Cang (Lan Thương) lần thứ 6
Trao tặng vật chất, thiết bị và vật tư y tế cho Quân đội Hoàng gia Campuchia
Lễ tiếp nhận khoản hỗ trợ của Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman ủng hộ các tỉnh miền Trung
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Quảng Ninh: Mở cửa trở lại du lịch nội tỉnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas
Điện Biên: Chương trình GDPT mới đạt hiệu quả cao nhờ dạy học linh hoạt
Tiếng loa thanh niên góp sức phòng, chống dịch COVID-19
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia
Quảng Bình bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” cho 2 xã ven biển
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả tháng Chủ tịch HĐBA LHQ 4/2021 của Việt Nam
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Canada Marc Garneau
Tăng cường thông tin tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Những chuyến hàng thắm tình hữu nghị
Kiên Giang: Ký kết hiệp đồng tăng cường tuần tra phòng, chống dịch Covid - 19
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị)
Bài phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 26 : Chung tay xây dựng châu Á trong kỷ nguyên hậu Covid-19
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời báo chí về kết quả Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 6
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc ngày càng hiệu quả hơn
Tăng cường hợp tác giữa bốn tỉnh biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)