Hiện đại hóa quân đội là vấn đề mang tính chiến lược

09/11/2020 13:50

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: "Xây dựng QĐND, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống". Đây là một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng QĐND vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt 3 chức năng trong tình hình mới.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nền kinh tế liên tục đạt được mức tăng trưởng cao, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình của thế giới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Về quốc phòng, an ninh, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go, phức tạp, lâu dài, đặt ra những yêu cầu mới đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới với cả thời cơ và thách thức đan xen; sự phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều cơ hội, song cũng phải giải quyết nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, hiện đại hóa quân đội trở thành một vấn đề mang tính chiến lược, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, đề nghị văn kiện nên điều chỉnh thành: "Xây dựng QĐND, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống".

Viết như vậy vừa thể hiện được định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có QĐND, vừa đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là xây dựng lòng trung thành vô hạn của quân đội với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội; củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố đoàn kết nội bộ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, nâng cao chất lượng chính trị của quân đội. Củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chú trọng đổi mới và hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ­ương (nay là Quân ủy Trung ương) trong xây dựng QĐND cách mạng, vững mạnh về chính trị.

Xây dựng QĐND hiện đại, có tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phù hợp với nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị; đồng bộ, phù hợp giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ, lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên, lực lượng chiến đấu với bảo đảm chiến đấu, lục quân với các quân chủng, binh chủng. Tập trung ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo, thềm lục địa trong từng hình thái chiến tranh và loại hình tác chiến chiến lược; sẵn sàng phát triển mở rộng lực lượng đáp ứng yêu cầu của chiến tranh.

Quân đội sẽ tiếp tục được trang bị vũ khí trang bị hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng cơ động cao; nâng cao khả năng thích ứng, đa năng trong nhiệm vụ của từng đơn vị và từng lực lượng; đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành tác chiến liên hợp trong chiến tranh hiện đại. Đầu tư mua sắm, sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị từng bước hiện đại hóa lực lượng các binh chủng, ngành; nâng cao khả năng tự động hóa chỉ huy, khả năng cơ động, tác chiến ngày-đêm và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tiếp tục bổ sung vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại để đồng bộ cho các đơn vị, bổ sung một số chủng loại vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Xây dựng QĐND hiện đại cũng đòi hỏi xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Số lượng nguồn nhân lực chất lượng cao phải được phát triển mạnh tương ứng với các bước hiện đại hóa về vũ khí trang bị, yêu cầu hiện đại hóa các quân chủng, binh chủng, lực lượng của quân đội.

Cần tập trung phát triển số lượng đội ngũ cán bộ khoa học quân sự; đội ngũ những chuyên gia đầu ngành, lực lượng giảng viên trong hệ thống nhà trường, cán bộ các viện nghiên cứu của quân đội. Phát triển đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị, tham mưu các cấp có chất lượng cao, đủ về số lượng theo đúng yêu cầu tổ chức, biên chế; gia tăng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật cao ở các đơn vị kỹ thuật./.

Nguồn: qdnd.vn
Cùng chuyên mục
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biển, đảo sau khi ký Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biển, đảo sau khi ký Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ

Vùng biển Quảng Ninh nằm ở phía Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, có 250 km bờ biển; 191 km đường biên giới biển (đến giáp...

Tình hình quản lý việc đánh bắt cá và giao thương tại Vịnh Thái Lan
Tình hình quản lý việc đánh bắt cá và giao thương tại Vịnh Thái Lan

Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có cả bờ biển Đông và bờ biển Tây với tổng chiều dài bờ biển lên...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 12-23/11/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 12-23/11/2020

Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan / Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 /...

Khẩn trương chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6
Khẩn trương chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị phục vụ...

Việc nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc
Việc nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc

Những năm qua, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La...

Tôn vinh và trao 44 giải văn học về biên giới, biển đảo đợt 1
Tôn vinh và trao 44 giải văn học về biên giới, biển đảo đợt 1

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác về biên giới và biển đảo (đợt...

Tuân thủ quy định quốc tế trong khai thác hải sản góp phần bảo vệ an ninh biển đảo
Tuân thủ quy định quốc tế trong khai thác hải sản góp phần bảo vệ an ninh biển đảo

Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020

Hội thi do Sở Thông tin- Truyền thông cùng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp tổ chức vào tháng 12 tới nhằm tuyên truyền, nâng...

Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới
Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ...

Đoàn kết, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới
Đoàn kết, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

Xác định việc giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng, những năm qua, Ủy...

Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi
Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi

Mô hình dân vận “Cảnh sát biển (CSB) đồng hành với ngư dân” được lực lượng CSB triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp...

Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12: “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động”
Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12: “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động”

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì hoà bình và...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 27/10-11/11/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 27/10-11/11/2020

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN / Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc / Thủ tướng Nguyễn...

“Điểm tựa” của người dân trong thiên tai
“Điểm tựa” của người dân trong thiên tai

Ở khu vực biên giới, BĐBP đã trở thành “điểm tựa” của mỗi người dân khi gặp phải thiên tai (TT), địch họa. ...

Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan
Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15...

Tin đọc nhiều
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020
Hiệu quả từ nỗ lực giảm nghèo nơi vùng cao biên giới
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len: Định Hướng Phát Triển Trong 10 Năm Tới
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên biển
Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao liên quan đến quan hệ Việt Nam-Campuchia
Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người làm báo
Trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào có mấy loại cửa khẩu biên giới được hai Bên thống nhất trong Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền?
Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi
Thời gian làm việc tại cửa khẩu được quy định như thế nào trong Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào?
Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lạng Sơn
Giảm rác thải nhựa đại dương bằng phối hợp ba bên
Hậu Giang: Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Kích cầu du lịch nội địa Hải Phòng - Điện Biên
An Giang: Đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng bào DTTS
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 9
Kin khẩu mấu: nét đẹp văn hóa của dân tộc Nùng
Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về tình hình biên giới Việt - Lào
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020
Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và  Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng
Số lượng cửa khẩu trên biên giới Việt Nam - Lào được hai Bên thống nhất trong Hiệp định quản lý biên giới là bao nhiêu cặp?
Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
Cao Bằng tập trung 3 nội dung đột phá để phát triển
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Cao nguyên đá Đồng Văn
Vùng Cảnh sát biển 2 phát động Cuộc thi tìm hiểu biển, đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam