Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

12/10/2020 15:29

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận đã động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

"Dân vận khéo" - khơi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Chính thức phát động trên cả nước từ năm 2009, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đã được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị đồng tình hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trở thành phong trào sâu rộng trên mọi lĩnh vực chính trị - xã hội, ở tất cả các cấp, các ngành, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Phong trào “Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tập hợp, động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Dân vận Trung ương cho biết, hơn 10 năm qua, cả nước đã có hơn 900 nghìn mô hình, điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng trào "Dân vận khéo" đã được gắn chặt với các phong trào “Quốc phòng toàn dân”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã được triển khai: " Nâng bước em đến trường" “Thầy thuốc, thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Mái ấm nơi biên cương”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”... “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc”, Tết biên giới ấm tình quân dân”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Các đơn vị Quân đội luôn gắn bó mật thiết, đồng hành với nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) tuyên truyền chủ trương, chính sách cho nhân dân xã Na Ư - địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của cả nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ -Bộ đội của dân”. Các chiến sĩ Biên phòng “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), góp phần củng cố hệ thống chính trị, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Đời sống nhân dân các đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đang từng ngày được được xây dựng cơ bản đảm bảo cho sự kết nối phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống như thực hiện các chương trình“Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”… góp phần giúp các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện đến trường; động viên bà con yên tâm phát triển sản xuất, cùng bộ đội bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư  thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn ngư dân sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cách kết nối thông tin liên lạc, xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tại những điểm cách ly của quân đội, các đơn vị đã chủ động nhường doanh trại, cơ sở vật chất, huy động lực lượng phục vụ, chăm sóc chu đáo, tận tình, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cách ly tập trung phòng, chống dịch. Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. 

Phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân như: “Tiếng kẻng phòng gian”, “ “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ an ninh tự quản ngõ xóm”, “Xây dựng xã, phường không có tội phạm và tệ nạn ma túy”... Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 

Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", cơ quan nhà nước chú trọng nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tập trung xử lý, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Chính phủ xây dựng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; xây dựng tiêu chí và công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, công nhân lao động, nông dân thường niên nhằm lắng nghe, kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,  nghiên cứu, sửa đổi chính sách liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, nông dân, để họ yên tâm sản xuất, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cũng tổ chức  các cuộc đối thoại để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở. 

Việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong thời gian tới, công tác dân vận tiếp tục gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và triển khai cuộc vận động, phong trào do Trung ương phát động; qua đó đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thực tiễn trong những năm qua đã khẳng định, phong trào thi đua "Dân vận khéo" là chủ trương đúng đắn, thiết thực, hợp lòng dân, góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. "Dân vận khéo” thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân ngày một tốt hơn./.

Nguồn: TTXVN
Cùng chuyên mục
Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự
Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đa dạng các biện pháp gìn giữ...

Điểm sáng đối ngoại quốc phòng - giữ gìn an ninh biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc
Điểm sáng đối ngoại quốc phòng - giữ gìn an ninh biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu...

Đoàn kết, vượt khó bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam
Đoàn kết, vượt khó bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam

Để tăng cường lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ...

Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới
Biên phòng Sơn La khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ kép nơi biên giới

Thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Bộ...

Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

Được Đảng và Nhà nước, Chính phủ giao trọng trách là cơ quan tham mưu chính cho Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao trong việc...

Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

Trước hết, thay mặt Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và cám ơn các đồng...

Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lạng Sơn
Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dài 231,740km, với 474 cột...

Việt Nam-Lào siết chặt tay nhau trên con đường bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
Việt Nam-Lào siết chặt tay nhau trên con đường bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em gần gũi, có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa, có...

Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo
Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đà Nẵng là thành phố biển có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, là trung...

Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại Lạng Sơn
Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc dài 231,740 km, với 474...

Bám biên cương, lập nhiều chiến công
Bám biên cương, lập nhiều chiến công

Trong thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh có...

Bám sát nhiệm vụ, tiếp sức cho bà con vùng biên giới phát triển kinh tế
Bám sát nhiệm vụ, tiếp sức cho bà con vùng biên giới phát triển kinh tế

Đứng chân trên vùng biên giới, địa bàn chủ yếu là các bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ địa cách mạng, Công...

Bảo vệ phên dậu của Tổ quốc
Bảo vệ phên dậu của Tổ quốc

Sự kiện Ban biên giới trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao) ra...

Xây “thành trì lòng dân” trên tuyến biên giới, biển đảo
Xây “thành trì lòng dân” trên tuyến biên giới, biển đảo

Trên suốt hành trình hơn 61 năm thực hiện trọng trách xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đơn...

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len: Định Hướng Phát Triển Trong 10 Năm Tới
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len: Định Hướng Phát Triển Trong 10 Năm Tới

Năm 2010, Việt Nam và Vương quốc Anh đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Sau 10 năm triển...

Tin đọc nhiều
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc tại tỉnh Kon Tum
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len: Định Hướng Phát Triển Trong 10 Năm Tới
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên biển
Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới
Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lạng Sơn
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương lần thứ ba
An Giang: Đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng bào DTTS
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Công bố chương trình 'Vì biển đảo xanh Tổ quốc'
Xây dựng cửa khẩu quốc tế Prey Vall  mở ra nhiều cơ hội hợp tác Campuchia-Việt Nam
Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An): Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Đối Thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24
Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN: Nhấn mạnh tình hình Biển Đông, kêu gọi đối thoại và hợp tác
Việt Nam và Trung Quốc đàm phán vòng XIII Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng X Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển
Lễ hội Đồng Hoa - Lễ hội đánh cá lâu đời gần 300 năm
ASEAN ra tuyên bố chung AMM-53, mong muốn sớm đạt được COC
Hội thảo “Ngoại giao Việt Nam: 75 năm truyền thống và định hướng”
Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
Tiền Hải: Phát triển bền vững kinh tế biển
Lào Cai chú trọng nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Bám địa bàn cùng nhân dân bảo vệ biên giới
Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045
Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ
Múa nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số
Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị
Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp phòng, chống dịch Covid-19
Tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 7
Chính phủ Campuchia bàn giao bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia cho các bộ, ngành hữu quan