Tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới

09/11/2020 13:51

Khu vực biên giới là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khu vực biên giới, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, ưu tiên nguồn lực phát triển khu vực biên giới trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh giúp nhân dân xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới.

Trước xu thế của thời đại, cùng với sự phát triển chung của đất nước Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng ưu tiên nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các công trình biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đối ngoại ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng với những chủ trương, biện pháp cụ thể, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030...

Mặt khác, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên đặc biệt, đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và đối ngoại đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo như: Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới; Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành; Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14/4/2010 của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia; Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, việc tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới, biển, đảo góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, củng cố thế trận khu vực phòng thủ trên đất liền, biển, đảo gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đầu tư nguồn lực cho các địa bàn chiến lược quan trọng; xây dựng, hiện đại hóa các công trình phòng thủ, công trình quân sự, công trình kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; điện lưới quốc gia, viễn thông, hệ thống đường tuần tra biên giới, giao thông liên huyện, liên xã; đặc biệt là các công trình lưỡng dụng sử dụng có hiệu quả cả trong thời bình và thời chiến; kết hợp bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn theo quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ, các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Xây dựng địa bàn khu vực biên giới vững mạnh về quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch. Sắp xếp, bố trí dân cư theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu lâu dài của quốc phòng, an ninh.

Tại các khu kinh tế - quốc phòng, nhanh chóng tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, ổn định cuộc sống cho đồng bào tại chỗ và đồng bào di cư đến sinh sống trên địa bàn; tổ chức, bố trí dân ra làm ăn, sinh sống và định cư sát biên giới, trên các đảo, quần đảo xa bờ có vị trí chiến lược, xung yếu, trọng điểm; thực hiện mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại địa bàn khu kinh tế - quốc phòng trên khu vực biên giới đất liền, ven biển, các hải đảo; tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế hàng hóa, chương trình xóa đói giảm nghèo. Xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng trên cơ sở hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, giúp dân thoát nghèo bền vững; hình thành các mô hình kinh tế thích hợp ở những vùng biển, đảo khó khăn làm cầu nối giữa đất liền với hải đảo; tổ chức các hoạt động dịch vụ trên biển để giúp dân bám biển, sản xuất dài ngày, góp phần tăng cường các hoạt động dân sự trên các vùng biển, hải đảo chiến lược.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đối ngoại với các đối tác, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược phát triển kinh tế đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; đồng thời, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn thế giới, khu vực; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp tạo điều kiện cho các hoạt động lưu thông biên giới, cửa khẩu; phòng chống các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ với các nước có chung đường biên giới trên cơ sở thương lượng, đàm phán hòa bình, tôn trọng tập quán và luật pháp quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các công trình biên giới; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguồn: bienphong.com.vn
Cùng chuyên mục
Việc nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc
Việc nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc

Những năm qua, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La...

Tôn vinh và trao 44 giải văn học về biên giới, biển đảo đợt 1
Tôn vinh và trao 44 giải văn học về biên giới, biển đảo đợt 1

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác về biên giới và biển đảo (đợt...

Tuân thủ quy định quốc tế trong khai thác hải sản góp phần bảo vệ an ninh biển đảo
Tuân thủ quy định quốc tế trong khai thác hải sản góp phần bảo vệ an ninh biển đảo

Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng...

Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020

Hội thi do Sở Thông tin- Truyền thông cùng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp tổ chức vào tháng 12 tới nhằm tuyên truyền, nâng...

Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới
Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ...

Đoàn kết, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới
Đoàn kết, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới

Xác định việc giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng, những năm qua, Ủy...

Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi
Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi

Mô hình dân vận “Cảnh sát biển (CSB) đồng hành với ngư dân” được lực lượng CSB triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp...

Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12: “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động”
Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12: “Duy trì Hoà bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động”

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì hoà bình và...

Thông tin liên quan Biển Đông từ 27/10-11/11/2020
Thông tin liên quan Biển Đông từ 27/10-11/11/2020

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN / Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc / Thủ tướng Nguyễn...

“Điểm tựa” của người dân trong thiên tai
“Điểm tựa” của người dân trong thiên tai

Ở khu vực biên giới, BĐBP đã trở thành “điểm tựa” của mỗi người dân khi gặp phải thiên tai (TT), địch họa. ...

Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan
Thông cáo của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15...

Hiện đại hóa quân đội là vấn đề mang tính chiến lược
Hiện đại hóa quân đội là vấn đề mang tính chiến lược

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Công tác phối hợp giữa UBBGQG với UBND tỉnh Long An trong quản lý đường biên, mốc giới và xử lý các vụ việc phát sinh trong khu vực biên giới
Công tác phối hợp giữa UBBGQG với UBND tỉnh Long An trong quản lý đường biên, mốc giới và xử lý các vụ việc phát sinh trong khu vực biên giới

Nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, khu vực biên giới; nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia,...

Tọa đàm “Đối ngoại Đa phương Việt Nam: Đóng góp 75 năm qua và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới”
Tọa đàm “Đối ngoại Đa phương Việt Nam: Đóng góp 75 năm qua và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 75 năm thành lập Liên hợp quốc...

Đối ngoại hải quân góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định
Đối ngoại hải quân góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định

Đối ngoại hải quân (ĐNHQ) là một bộ phận quan trọng của đối ngoại quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà...

Tin đọc nhiều
Hiệu quả từ nỗ lực giảm nghèo nơi vùng cao biên giới
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len: Định Hướng Phát Triển Trong 10 Năm Tới
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên biển
Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao liên quan đến quan hệ Việt Nam-Campuchia
Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người làm báo
Trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào có mấy loại cửa khẩu biên giới được hai Bên thống nhất trong Hiệp định quản lý biên giới trên đất liền?
Thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi
Ý nghĩa việc thực thi 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đối với việc phát triển kinh tế-xã hội tại Lạng Sơn
Giảm rác thải nhựa đại dương bằng phối hợp ba bên
Hậu Giang: Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Kích cầu du lịch nội địa Hải Phòng - Điện Biên
An Giang: Đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng bào DTTS
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 9
Phát huy vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về tình hình biên giới Việt - Lào
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2020
Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và  Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng
Số lượng cửa khẩu trên biên giới Việt Nam - Lào được hai Bên thống nhất trong Hiệp định quản lý biên giới là bao nhiêu cặp?
Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao
Cao Bằng tập trung 3 nội dung đột phá để phát triển
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Cao nguyên đá Đồng Văn
Vùng Cảnh sát biển 2 phát động Cuộc thi tìm hiểu biển, đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Lào Cai chú trọng nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Bộ đội Biên phòng Điện Biên hội đàm với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly của Lào