Thường trực Ban Bí thư làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết

23/03/2023 17:34

Chiều 22/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ có mối quan hệ trực tiếp đến Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là bảo đảm quốc phòng an ninh, thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Theo đó, thời gian qua, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả to lớn đối với công tác này.

Đó là, nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác quốc phòng an ninh và chiến lược bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đã tập trung cao cho việc xây dựng thể chế, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tham mưu được giao. Nổi bật là xây dựng nên hành chính nhà nươc dân chủ, pháp quyền, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Hệ thống thể chế hành chính Nhà nước được gắn bó chặt chẽ với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy dân chủ gắn với bảo đảm kỷ cương và pháp luật.

Bộ Nội vụ đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành như Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới…

Toàn thể ngành Nội vụ đã nỗ lực thực hiện công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được giao, tạo sự ngày càng chuyển biến tích cực vì nền hành chính quốc gia phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng trong ngành Nội vụ mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước, tham mưu của ngành đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới như công tác xây dựng thể chế chưa toàn diện, liên thông chưa cao, chưa thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chưa bắt kịp và đáp ứng các yêu cầu ngày càng nặng nề trong tình hình mới.

Thời gian tới, sau khi tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành để từ đó thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tới, nhất là việc xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ/ngành Nội vụ đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đã tóm tắt những nội dung lớn của Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI với 6 nhiệm vụ và giải pháp gồm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại doàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gồm nhiều nội dung về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng. Khi tổng kết phải toàn diện, bao quát, tiến hành từ cơ sở, ở các ngành, các cấp. Trong đó, cần tập trung vào 06 nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, trong từng nội dung và giải pháp đó cần kết hợp làm rõ việc quán triệt, vận dụng mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo; đồng thời, đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nội dung có sự phát triển mới, các vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm đặc biệt trong 10 năm qua.

Tán thành với báo cáo của Bộ Nội vụ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chỉ rõ những nhiệm vụ lớn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ làm căn cứ để gắn kết chặt chẽ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là việc xây dựng nền hành chính hiện đại, thông suốt, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Nội vụ cần lấy nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách hiệu lực hiệu quả, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của Bộ./.

Nguồn: baochinhphu.vn
Cùng chuyên mục
Cà Mau ứng dụng số hóa trong quản lý tàu cá để chống khai thác IUU
Cà Mau ứng dụng số hóa trong quản lý tàu cá để chống khai thác IUU

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới...

Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) lọt top 21 thác nước đẹp nhất thế giới
Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) lọt top 21 thác nước đẹp nhất thế giới

Theo Trung tâm thông tin (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), Tạp chí Du lịch quốc tế Travel+Leisure vừa công bố danh sách 21...

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tổ chức 27 lần tuần tra bảo vệ biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tổ chức 27 lần tuần tra bảo vệ biên giới

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tổ chức 27 lần tuần tra bảo vệ biên giới với 158 lượt...

Tuổi trẻ Hải quân chung tay làm sạch biển
Tuổi trẻ Hải quân chung tay làm sạch biển

Vừa qua, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân phối hợp với Đoàn thanh...

Tình quân dân nơi đảo nhỏ
Tình quân dân nơi đảo nhỏ

Từ sáng sớm, không khí trên bờ biển thôn Bãi Ông đã rộn ràng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ CHQS...

Từ Tây Nguyên đến Trường Sa: Tưởng xa nhưng lại hoá gần
Từ Tây Nguyên đến Trường Sa: Tưởng xa nhưng lại hoá gần

Sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Nguyên, tôi đã nghĩ Trường Sa xa lắm. Từ nhỏ, tôi đã được nghe về những...

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng: Chung tay bảo vệ biên giới biển bình yên, phát triển
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng: Chung tay bảo vệ biên giới biển bình yên, phát triển

năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng còn...

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu kéo thành công 80 tàu cá cùng hơn 860 ngư dân
Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu kéo thành công 80 tàu cá cùng hơn 860 ngư dân

Sáng 16/5, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở...

Đồn Biên phòng Sông Trăng duy trì tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc
Đồn Biên phòng Sông Trăng duy trì tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc

Bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội...

Hải đoàn 11: thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn
Hải đoàn 11: thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn

Sáng ngày 15/5, Đảng ủy Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện...

Nâng cao nhận thức pháp luật về biển đảo cho ngư dân
Nâng cao nhận thức pháp luật về biển đảo cho ngư dân

Hải đội 301 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho 300...

Du lịch biển đảo Quảng Ninh nói “không” với rác thải nhựa
Du lịch biển đảo Quảng Ninh nói “không” với rác thải nhựa

Sau huyện đảo Cô Tô, 5 xã đảo du lịch khác của huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã chính thức nói “không” với đồ...

Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong hành trình thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa vừa qua, Đoàn công tác số 15 đã tổ chức...

Cứu nạn kịp thời thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển
Cứu nạn kịp thời thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hải hải Việt Nam, Bộ Giao thông...

Lòng yêu nước từ lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Lòng yêu nước từ lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Dọc chiều dài đất nước ta có hàng trăm đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mới có một lễ hội...

Tin đọc nhiều
Tuyên truyền các quy định về khai thác hải sản cho ngư dân
Thắp lên tình yêu biên cương Tổ quốc
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch đón nhận hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Phòng tuyến góp phần ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép
Tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh Nghệ An-Xiêng Khoảng (Lào)
Gỡ điểm nghẽn tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai
Sẽ nâng cấp nhiều luồng hàng hải, kêu gọi vốn đầu tư các bến cảng biển
Phối hợp kiểm tra đoạn biên giới, mốc quốc giới
Phản ứng của Việt Nam về việc Camphuchia triển khai kênh đào Funan Techo
Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành Trung tâm kinh tế biển Quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Tây Ban tại Việt Nam
Đồn Biên phòng đảo Trường Sa đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU
Tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh giao lưu-hợp tác với thành phố Bách Sắc của Trung Quốc
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng: Chung tay bảo vệ biên giới biển bình yên, phát triển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khảo sát tại tỉnh Sóc Trăng
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
Việt Nam rất quan tâm đến tác động xuyên biên giới của các công trình thủy điện trên sông Mekong
Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp
Quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa
Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển
Nâng cao nhận thức pháp luật về biển đảo cho ngư dân
Lào Cai-Vân Nam: Tuyến biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh kết nối giao thông đường bộ, đường sắt tại khu vực các tỉnh biên giới hai nước
Việt Nam và Thái Lan nhất trí phối hợp và cùng các thành viên ASEAN duy trì lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế
Khai mạc hội nghị Phát triển bền vững nuôi biển, nhìn từ Quảng Ninh
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung phát hiện, xử lý vi phạm về giám sát hành trình tàu cá
Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào