Phát huy vai trò lực lượng tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

18/11/2021 14:14

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án) của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Đề án một cách linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, việc phát huy vai trò của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa BĐBP đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

 

Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Lai Châu phối hợp tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Hua Bum, huyện Mường Tè, tỉnh Điện Biên (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Đức Duẩn

Trong những năm qua, kinh tế-xã hội khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Lai Châu có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, thiên tai, dịch bệnh thường xảy ra, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Hoạt động của các loại tội phạm ở KVBG vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người. Các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân sinh... để tuyên truyền, kích động người dân khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự ở KVBG.

Trước tình hình đó, là đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh xây dựng kế hoạch giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch thực hiện hằng năm, chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tỉnh... tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; biên soạn 62 đề cương tuyên truyền, 1.452 cuốn tài liệu pháp luật, 5.264 đĩa DVD, 77.500 tờ rơi, tờ gấp, nội dung chủ yếu về các luật, nghị định của Chính phủ, các chủ trương, quy định của địa phương... có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Đề cương được biên soạn theo hình thức thuyết trình hoặc theo dạng hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền. Các đồn Biên phòng đã duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tiếng loa Biên phòng” với nội dung về các lĩnh vực pháp luật, chính trị, nghiệp vụ, quân sự; phối hợp với chính quyền các xã biên giới duy trì thực hiện tốt “Ngày pháp luật”, thành lập và tổ chức hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật kết hợp với các Tổ hòa giải... để tư vấn pháp luật, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các nội dung liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Kết quả, BĐBP Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền được 1.789 buổi với 94.311 lượt người, trong đó có kết hợp trình chiếu, các phóng sự, video clip về pháp luật; phối hợp tổ chức giao lưu và biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động lồng ghép nội dung tuyên truyền được 57 buổi với 3.648 lượt người xem. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật Quốc phòng; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; Luật Biên giới quốc gia; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bình đẳng giới...

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa trong BĐBP Lai Châu, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo 13 đồn Biên phòng thành lập 13 tổ tuyên truyền văn hóa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện biên giới triển khai 2.942 buổi chiếu phim tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới; chuyển thể sân khấu hóa, tuyên truyền lồng ghép trong 334 buổi biểu diễn nghệ thuật, trong đó, biểu diễn tại vùng sâu, vùng xa, biên giới với 241 buổi; 240 buổi hướng dẫn văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; 11 cuộc triển lãm tranh, ảnh. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công 12 cuộc hội thi, hội diễn có sự tham gia của các huyện, thành phố, các lực lượng vũ trang như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng các xã biên giới; Liên hoan các đội văn nghệ quần chúng tiêu biểu; Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới...

Có thể nói, việc lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân KVBG thông qua các tổ, đội tuyên truyền văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ do BĐBP tỉnh và ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện là một trong những kênh thông tin quan trọng, cầu nối để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở KVBG, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự ở KVBG...

Để công tác truyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân KVBG đạt được hiệu quả cao, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Lai Châu cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung và cho cán bộ, nhân dân KVBG nói riêng. Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; vận động cán bộ và nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Tăng cường công tác phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao giữa các ban, sở, ngành và Hội đồng PBGDPL của tỉnh trong quá trình phối hợp thực hiện Đề án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn. Cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án phải đề cao trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai thực hiện của từng cơ quan đơn vị để tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh có biện pháp uốn nắn, nhắc nhở kịp thời.

Tiếp tục thay đổi nội dung mới, format, PBGDPL phương pháp; chủ động trong công việc soạn thảo tài liệu, tờ rơi, tờ gấp PBGDPL bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc; xây dựng pa nẹt, áp dụng tại các biên giới xã hội; đầu tư vật chất bảo đảm công việc truyền thông, PBGDPL cho Bộ trưởng, nhân dân ở KVBG. Đặc biệt, trò chơi phát huy, vị trí của các tổ, đội truyền thông BĐBP gắn với văn hóa để lồng ghép thông tin, PBGDPL cho bộ phận, nhân dân KVBG nắm chắc, hiểu rõ pháp luật./.

Nguồn: bienphong.com.vn
Cùng chuyên mục
Nhân lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới
Nhân lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân, những năm qua, BĐBP Long An đã phối...

Lễ Thượng cờ ASEAN 2022
Lễ Thượng cờ ASEAN 2022

Sáng ngày 08/8/2022, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm Việt Nam tham...

55 năm ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng cồng
55 năm ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng cồng

Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng vì hòa...

Luật Biên phòng Việt Nam lan tỏa vào đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới
Luật Biên phòng Việt Nam lan tỏa vào đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới

Với nhiều hình thức đa dạng, sinh động, BĐBP Lai Châu đã và đang tuyên truyền sâu rộng Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và...

Hoàn thành lắp đặt trạm đo mưa tự động tại quần đảo Trường Sa
Hoàn thành lắp đặt trạm đo mưa tự động tại quần đảo Trường Sa

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) và Công ty cổ phần tư vấn...

Dòng nước hữu nghị mang về mùa vàng no ấm
Dòng nước hữu nghị mang về mùa vàng no ấm

Một con mương nhỏ nhưng mang trên mình sứ mệnh lớn là tưới tiêu cho hơn 60ha ruộng lúa 2 vụ của nhân dân các...

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống
Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống

Sáng 2/8, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 26/7-1/8/2022
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 26/7-1/8/2022

Sáng ngày 1/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Nikolaos Dendias. Về vấn...

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy...

Thanh Hóa làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh
Thanh Hóa làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những...

Khi tình hữu nghị là nền tảng
Khi tình hữu nghị là nền tảng

Năm 2022, Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022) trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt...

Hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 27/7, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CSB 6 tháng đầu năm 2022....

Tổ chức nhiều hoạt động vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu
Tổ chức nhiều hoạt động vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức gặp mặt với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa...

Bên vịnh Xuân Đài
Bên vịnh Xuân Đài

Vịnh Xuân Đài ở Phú Yên là một danh lam thắng cảnh trên biển, gắn với nhiều sự kiện lịch sử, nơi từng diễn ra...

Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 19-25/7/2022
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 19-25/7/2022

Ngày 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno...

Tin đọc nhiều
Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ
Tuần tra, kiểm soát song phương trên tuyến biên giới Việt-Trung
Đẩy mạnh thương mại giữa Việt Nam - Lào và Thái Lan lên tầm cao mới
Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh xây dựng ngoại giao kinh tế
Phó Thủ tướng Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia
Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển quan hệ với Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022
Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman
Việt Nam đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ trong triển khai hành động ứng phó biến đổi khí hậu
Quân đội góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của đất nước
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các nhà báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Lào trao đổi điện mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
Món quà ý nghĩa tặng nhân dân bản biên giới
Vùng 2 Hải quân thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”
Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển
Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung phát triển kinh tế biển, công nghiệp ven biển
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia phát triển mạnh mẽ hơn
Hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2022
Trả lời phỏng vấn của Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN về Hội nghị ASEAN lần thứ 55 và các Hội nghị liên quan
Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 29: Đối thoại thực chất, trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ
Bàng vuông thương nhớ
Nâng cao hiệu quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào